Zpět

Ing. Václav Zubr, Ph.D.

Ing. Václav Zubr, Ph.D.
Pracoviště: FIM - Katedra managementu
Odborný asistent
E-mail:
Telefon: 493332373
Budova: J
Místnost: 94280 4. podlaží

Publikace na UHK

ZUBR, Václav. Be a Learning Organization – The Pilot Study of Organizations in the Czech Republic. In: Hradec Economic Days 2018. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 584-591. ISBN 978-80-7435-701-5.

ZUBR, Václav. Dimension of a Learning Organisation in the IT Sector in the Czech Republic – Case Study. In: Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer, 2018, s. 107-116. ISBN 978-3-030-03579-2.

ZUBR, Václav, MOHELSKÁ, Hana, SOKOLOVÁ, Marcela. How Product Brand Effects Consumer Decision. In: Studies in Computational Intelligence. Cham: Springer Nature, 2018, s. 281-291. ISBN 978-3-319-76080-3.

ZUBR, Václav, MOHELSKÁ, Hana. Learning Time Analysis - Case Study in the IT Sector in the Czech Republic. In: Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer, 2018, s. 21-29. ISBN 978-3-030-02130-6.

MARCZEWSKA-KUŹMA, Roma, KOWALSKI, Arkadiusz, ZUBR, Václav. Quality Management in the Customer Service Process. In: Hradec Economic Days 2018. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 9-18. ISBN 978-80-7435-701-5.

ZUBR, Václav, MOHELSKÁ, Hana, SOKOLOVÁ, Marcela. FACTORS WITH POSITIVE AND NEGATIVE IMPACT ON LEARNING ORGANIZATION. In: Hradec economic days 2017. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 980-985. ISBN 978-80-7435-664-3.

ZUBR, Václav, MOHELSKÁ, Hana. Selected Factors Supporting the Learning Organization. In: Emerging technologies for education (SETE 2017). Berlin: Springer, 2017, s. 195-202. ISBN 978-3-319-71083-9.

MOHELSKÁ, Hana, SOKOLOVÁ, Marcela, ZUBR, Václav. Smart, innovative teaching supported by decision software – Case study in educational institution. In: Emerging technologies for education (SETE 2016). Berlin: Springer, 2017, s. 143-152. ISBN 978-3-319-52835-9.

SOKOLOVÁ, Marcela, ZUBR, Václav. Innovation as a Requirement for Business Competitiveness - Czech Republic Case Study. In: Advanced science letters. Valencia: American scientific publishers, 2016, s. 1278-1281.

SOKOLOVÁ Marcela, MOHELSKÁ Hana, ZUBR Václav. PAY AND OFFER OF BENEFITS AS SIGNIFICANT DETERMINANTS OF JOB SATISFACTION - A CASE STUDY IN THE CZECH REPUBLIC. E+M. Ekonomie a management. 2016, 19(1), s. 108-120. ISSN 1212-3609.

ZUBR Václav, SOKOLOVÁ Marcela, MOHELSKÁ Hana. The Influence of Selected Factors on Overall Job Satisfaction. Littera scripta. 2016, 9(2), s. 169-184. ISSN 1802-503X.

ZUBR, Václav, SOKOLOVÁ, Marcela. Home office as a benefit in relation to job satisfaction. In: SGEM 2015 : political sciences, law, finance, economics and tourism, vol. 3. Sofia: STEF92 Technology, 2015, s. 371-378. ISBN 978-619-7105-48-3.

PITRA, Zbyněk, MOHELSKÁ, Hana, ANSORGE, Jiří, BACHMANN, Pavel, JANEČEK, Jan, SOKOLOVÁ, Marcela, STRNADOVÁ, Věra, ZUBR, Václav. Management transferu znalostí : Od prvního nápadu ke komerčně úspěšné inovaci. Vyd. 1. Praha: Professional publishing, 2015. 336 s. ISBN 978-80-7431-145-1.

ŠEFARA Denis, FRANĚK Marek, ZUBR Václav. Socio-psychological factors that influence car preference in undergraduate students: the case of the Czech Republic. Technological and economic development of economy. 2015, 21(4), s. 643-659. ISSN 2029-4913.

SOKOLOVÁ, Marcela, FRANĚK, Marek, MOHELSKÁ, Hana, ZUBR, Václav. STRATEGICKÝ KONCEPT VYUŽITÍ INTELEKTUÁLNÍHO KAPITÁLU V PROCESECH PŘEMĚNY SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 166 s. ISBN 978-80-7435-638-4.

SOKOLOVÁ, Marcela, ZUBR, Václav. SYSTEM APPROACH TO STRATEGIC MANAGEMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN THE KNOWLEDGE BASED SOCIETY. In: SGEM 2015 : political sciences, law, finance, economics and tourism, vol. 3. Sofia: STEF92 Technology, 2015, s. 771-778. ISBN 978-619-7105-48-3.

ZUBR, Václav. Vliv informačních technologií na osobnostní rozvoj a konkurenceschopnost podniku. In: Hradecké ekonomické dny 2015. Díl III.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 388-394. ISBN 978-80-7435-548-6.

SOKOLOVÁ, M. - BACHMANN, P. - HÁLEK, V.: Základy managementu. Hradec Králové 2015.

ZUBR, Václav. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DÉLKU PRACOVNÍHO POMĚRU. In: Recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 470-476. ISBN 978-80-7435-368-0.

ZUBR, Václav. Impact of Information Technology and Temperament on Motivation for Self-education. In: Advances in informatics, information management and administration. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 236-250. ISBN 978-80-7494-144-3.