Zpět

PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.

PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.
Pracoviště: FIM - Katedra managementu
Odborný asistent
E-mail:
Telefon: 493332375
Budova: J
Místnost: 94300 4. podlaží

Konzultační hodiny

Konzultace dle předchozí dohody na e-mailové adrese vera.strnadova@uhk.cz

Publikace na UHK

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr. Aktuální trendy v rozvoji programu pro nastupující studenty vysoké školy. In: Nezaměstnanost a determinanty trhu práce v podmínkách moderních evropských ekonomik. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, s. 114-124. ISBN 978-80-7556-023-0.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr, HAVIGER, Jiří, PROVAZNÍKOVÁ, Kateřina. Evaluation of Stress Conditions for FIM UHK Students in Order to Improve Blended Learning and Flexibility of Educational Process. In: Blended learning : new challenges and innovative practices (ICBL 2017). Cham: Springer, 2017, s. 247-258. ISBN 978-3-319-59359-3.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr, PROVAZNÍKOVÁ, Kateřina. Research on preferences for life values in university students and selected samples of the adult population based on the original electronic application in 2016-2017. In: International conference of education, research and innovation (ICERI 2017). Valencia: IATED, 2017, s. 673-683. ISBN 978-84-697-6957-7.

STRNADOVÁ Věra. Komunikace ve skupině : motivace kolektivu jako předpoklad skupinové dynamiky. Gynekolog. 2016, 25(1), s. 21-29. ISSN 1210-1133.

STRNADOVÁ Věra, VOBORNÍK Petr, PROVAZNÍKOVÁ Kateřina. Research tools to develop identification and measurement of stress factors in two groups of athletic population. International journal of biology and biomedical engineering. 2016, 10(1), s. 47-60. ISSN 1998-4510.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr, PROVAZNÍKOVÁ, Kateřina. The evaluation of the FSAF portal by first year students of FIM UHK and the trends of future development of elearning in university infrastructure. In: International conference of education, research and innovation (ICERI 2016). Valencia: IATED, 2016, s. 4001-4010. ISBN 978-84-617-5895-1.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr, PROVAZNÍKOVÁ, Kateřina. Web application for management of mental and physical activity diaries and evaluation of its research for university students in 2013–2014. In: International conference of education, research and innovation (ICERI 2016). Valencia: IATED, 2016, s. 3959-3968. ISBN 978-84-617-5895-1.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr, PROVAZNÍKOVÁ, Kateřina. Web based learning method of information retrieval for first year students at University. In: Distance learning in applied informatics (DIVAI 2016). Štúrovo: Wolters Kluwer, 2016, s. 247-257. ISBN 978-80-7552-249-8.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr. Business intelligence application for analyses of stress potential zones in the population doing sports. In: Information and software technologies. Berlin: Springer, 2015, s. 16-28. ISBN 978-3-319-24769-4.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr, PROVAZNÍKOVÁ, Kateřina. Innovative tool to support education process of first year students at FIM UHK. In: International conference on Creative education (ICCE 2015). Singapore: Singapore management and sports science institute, 2015, s. 42-47. ISBN 978-981-09-4799-6.

PITRA, Zbyněk, MOHELSKÁ, Hana, ANSORGE, Jiří, BACHMANN, Pavel, JANEČEK, Jan, SOKOLOVÁ, Marcela, STRNADOVÁ, Věra, ZUBR, Václav. Management transferu znalostí : Od prvního nápadu ke komerčně úspěšné inovaci. Vyd. 1. Praha: Professional publishing, 2015. 336 s. ISBN 978-80-7431-145-1.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr, PROVAZNÍKOVÁ, Kateřina. Psychological aspects of life values preferences in the context of various university environment. In: Communications and computers (CC 2015). Athens: World scientific and engineering academy and society, 2015, s. 88-97. ISBN 978-1-61804-351-1.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr. Stresové faktory u vrcholových sportovců v porovnání s běžně sportující populací. In: Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015, s. 159-169. ISBN 978-80-87472-87-3.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr, PROVAZNÍKOVÁ, Kateřina. The research on stress factors in athletes and the proposal of application for independent testing. In: Education and modern educational technologies (EMET 2015) : proceedings. Piscataway: IEEE, 2015, s. 87-94. ISBN 978-1-61804-322-1.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr. Vstupní elektronický program pro studenty prvních ročníků na FIM UHK. In: Hradecké ekonomické dny 2015. Díl III.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 130-136. ISBN 978-80-7435-548-6.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr. New strategies for the research on the present population’s share of mental and physical activities with the help of current information technologies. In: International academy of business and public administration disciplines (IABPAD 2014) : proceedings. Ruston: IABPAD, 2014, s. 201-216.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr. Výzkum stresových faktorů u zaměstnanců vybrané firmy. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Díl III. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 133-138. ISBN 978-80-7435-368-0.

STRNADOVÁ, Věra, VOBORNÍK, Petr. Výzkum úrovně kvality života současné populace v České republice. In: Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do Evropské unie. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014, s. 72-76. ISBN 978-80-87472-69-9.

STRNADOVÁ Věra. Nejdůležitější aspekty v manažerské komunikaci. Gynekolog. 2013, 22(1), s. 27-37. ISSN 1210-1133.

STRNADOVÁ Věra. Rétorické minimum. Gynekolog. 2013, 22(4), s. 158-167. ISSN 1210-1133.