Zpět

Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

Pracoviště: FIM - Katedra managementu
Odborný asistent
E-mail:
Telefon: 493332377
Budova: J
Místnost: 94310 4. podlaží

Publikace na UHK

HÁLEK, Vítězslav. MANAGEMENT a MARKETING. Vyd. 1. Hradec Králové: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D., 2017. 293 s. ISBN 978-80-270-2439-1.

HÁLEK, Vítězslav. MANAGEMENT a MARKETING. Vyd. 1. Hradec Králové: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D., 2016. 286 s. ISBN 978-80-260-9723-5.

HÁLEK, Vítězslav. Nefinanční ukazatele. Vyd. 1. Hradec Králové: Neuveden, 2016. 77 s. ISBN 978-80-260-9300-8.

HÁLEK, Vítězslav. Non-financial indicators in the valuation process. Vyd. 1. London: SCIEMCEE Publishing, 2016. 103 s. ISBN 978-0-9935191-2-3.

HÁLEK, Vítězslav. Pojem cena obvyklá a její využití v podnikatelské praxi. In: Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016, s. 69-76.

HÁLEK, Vítězslav. AXIOM ETA : a schematic methodology for setting the standard price with respect to the market price. Vyd. 1. London: Sciemcee, 2015. 64 s. ISBN 978-0-9928772-5-5.

HÁLEK, Vítězslav. Karuselové obchody. Vyd. 1. Hradec Králové: V. Hálek, 2015. 108 s. ISBN 978-80-260-8723-6.

HÁLEK, Vítězslav. Karuselové obchody. Vyd. 1. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015. 108 s. ISBN 978-80-260-8316-0.

HÁLEK Vítězslav. Pojem cena obvyklá po 1. lednu 2014. Trestněprávní revue. 2015, Neuveden(4), s. 90-97. ISSN 1213-5313.

SOKOLOVÁ, M. - BACHMANN, P. - HÁLEK, V.: Základy managementu. Hradec Králové 2015.

MAREŠOVÁ Petra, HÁLEK Vítězslav. DEPLOYMENT OF CLOUD COMPUTING IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC. E+M. Ekonomie a management. 2014, 17(4), s. 159-173. ISSN 1212-3609.

HÁLEK, Vítězslav. Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení ABC. Vyd. 1. Bratislava: DonauMedia, 2013. 312 s. ISBN 978-80-89364-47-3.

HÁLEK, Vítězslav. Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení ABC. Vyd. 1. Bratislava: DonauMedia, 2013. 322 s. ISBN 978-80-89364-48-0.

HÁLEK, Vítězslav. Predikce finanční tísně podniku na základě vlastního bankrotního modelu CCB. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 275 s. ISBN 978-80-7435-325-3.

HÁLEK, Vítězslav. Predikce finanční tísně podniku na základě vlastního bankrotního modelu CCB. Vyd. 1. Bratislava: DonauMedia, 2013. 248 s. ISBN 978-80-89364-50-3.

HÁLEK, Vítězslav. Ekonomická činnost statutárních orgánů ABC. Vyd. 1. Bratislava: DonauMedia, 2012. 240 s. ISBN 978-80-89364-40-4.

HÁLEK, Vítězslav. Ekonomická činnost statutárních orgánů ABC. Vyd. 1. Bratislava: DonauMedia, 2012. 233 s. ISBN 978-80-89364-39-8.

HÁLEK, Vítězslav. Insolvence ABC. Vyd. 1. Bratislava: DonauMedia, 2012. 233 s. ISBN 978-80-89364-20-6.

HÁLEK, Vítězslav. Krizový management - teorie a praxe. Vyd. 2. Bratislava: DonauMedia, 2012. 322 s. ISBN 978-80-89364-33-6.

KALA, T. - LACINA, K. - MOHELSKÁ, H.: Management pro řešení regionálních disparit. Souhrn dosažených poznatků při řešení projektu a e-learningový kurz pro manažery obecních a regionálních správ a samospráv.. Hradec Králové 2012.