Zpět

prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D.

Pracoviště: FIM - Katedra managementu
Profesor
E-mail:
Telefon: 493332374
Budova: J
Místnost: 94290 4. podlaží

Publikace na UHK

FRANĚK Marek, ŠEFARA Denis, PETRUŽÁLEK Jan, CABAL Jiří, MYŠKA Karel. Differences in eye movements while viewing images with various levels of restorativeness. Journal of environmental psychology. 2018, 57(JUN), s. 10-16. ISSN 0272-4944.

FRANĚK Marek, REŽNÝ Lukáš, ŠEFARA Denis, CABAL Jiří. Effect of traffic noise and relaxations sounds on pedestrian walking speed. International journal of environmental research and public health. 2018, 15(4), s. 1-13. ISSN 1661-7827.

FRANĚK Marek, ŠEFARA Denis, PETRUŽÁLEK Jan, MLEJNEK Roman, VAN NOORDEN Leon. Eye movements in scene perception while listening to slow and fast music. Journal of eye movement research. 2018, 11(2), s. 1-13. ISSN 1995-8692.

PETRUŽÁLEK, Jan, ŠEFARA, Denis, FRANĚK, Marek, KABELÁČ, Martin. Scene perception while listening to music: an eye-tracking study. In: ACM SIGCSE bulletin. New York: Association of computing machinery, 2018, s. 1-5. ISBN 978-1-4503-5706-7.

FRANĚK Marek, REŽNÝ Lukáš. The effect of priming with photographs of environmental settings on walking speed in an outdoor environment.. Frontiers in psychology. 2017, 8(JAN), s. 1-16. ISSN 1664-1078.

ŠEFARA Denis, FRANĚK Marek, ZUBR Václav. Socio-psychological factors that influence car preference in undergraduate students: the case of the Czech Republic. Technological and economic development of economy. 2015, 21(4), s. 643-659. ISSN 2029-4913.

SOKOLOVÁ, Marcela, FRANĚK, Marek, MOHELSKÁ, Hana, ZUBR, Václav. STRATEGICKÝ KONCEPT VYUŽITÍ INTELEKTUÁLNÍHO KAPITÁLU V PROCESECH PŘEMĚNY SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 166 s. ISBN 978-80-7435-638-4.

FRANĚK Marek, REŽNÝ Lukáš. Analýza faktorů ovlivňujících kolísání rychlosti chůze v městském prostředí s přírodními prvky. Československá psychologie. 2014, 58(1), s. 14-30. ISSN 0009-062X.

MOENS Bart, MULLER Chris, VAN NOORDEN Leon, FRANĚK Marek, CELIE Bert, BOONE Jan, BOURGOIS Jan, LEMAN Marc. Encouraging spontaneous synchronisation with D-Jogger, an adaptive music player that aligns movement and music. PLoS One. 2014, 9(12), s. 1-40. ISSN 1932-6203.

FRANĚK Marek, MOHELSKÁ Hana, ZUBR Václav, BACHMANN Pavel, SOKOLOVÁ Marcela. Organizational and sociodemographic determinants of job satisfaction in the Czech Republic. Sage open. 2014, 4(3), s. 1-12. ISSN 2158-2440.

FRANĚK Marek, VAN NOORDEN Leon, REŽNÝ Lukáš. Tempo and walking speed with music in the urban context. Frontiers in psychology. 2014, 5(1361), s. 1-14. ISSN 1664-1078.

FRANĚK Marek. Environmental factors influencing pedestrian walking speed. Perceptual and motor skills. 2013, 116(3), s. 992-1019. ISSN 0031-5125.

FRANĚK, Marek. Social stereotype as a learning tool. In: Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier, 2013, s. 624-627.

FRANĚK Marek. Stereotypy spotřebitelského chování posluchačů různých hudebních žánrů. Acta academica karviniensia. 2013, 2013(2), s. 13-23. ISSN 1212-415X.

FRANĚK Marek, STRNADOVÁ Věra. Aktivace sociálních stereotypů a výkon ve zkouškovém testu. e-Pedagogium. 2012, 2012(1), s. 18-31. ISSN 1213-7758.

FRANĚK Marek. Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou.. Envigogika. 2012, 7(1), s. nestrankovano. ISSN 1802-3061.

FRANĚK, Marek. Pedestrian walking speed as a response to environmental properties. In: Advances in environmental science and sustainability. Athens: World scientific and engineering academy and society, 2012, s. 87-90. ISBN 978-1-61804-120-3.

FRANĚK Marek. Stereotypní představy o vlastnostech posluchačů některých hudebních žánrů. Opus musicum : hudební revue. 2012, 44(4), s. 49-59. ISSN 0862-8505.

FRANĚK, Marek. The effect of urban vegetation and traffic intensity on walking speed. In: Urban planning and transportation (UPT´12) : proceedings of the 5th WSEAS international conference. Athens: World scientific and engineering academy and society, 2012, s. 163-166. ISBN 978-1-61804-071-8.

FRANĚK Marek, MLEJNEK Roman, PETRUŽÁLEK Jan. Aktivace stereotypu posluchače hudebního žánru a mentální výkon. Československá psychologie. 2011, 55(5), s. 414-423. ISSN 0009-062X.