Studijní předpisy

S veškerými otázkami studijního charakteru na Filozofické fakultě se obracejte na Studijní oddělení. Při každé návštěvě studijního oddělení se prosím prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

​Studijní oddělení vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zajišťuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení.

Pro poplatky za administrativně-správní úkony je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 13990, obecný formulář žádosti je ke stažení zde.

Celouniverzitní předpisy

Studijní a zkušební řád UHK platný od 1. 9. 2017

Statut UHK

Disciplinární řád

Stipendijní řád UHK


Fakultní předpisy

Statut FF UHK

Disciplinární řád FF UHK

Výnos děkanky FF UHK č. 15/2016 - Úhrady za administrativní a mimořádné úkony a služby

Výnos děkanky FF UHK č. 11/2019 - Zápis předmětů a zápisy do akademického roku 2019/2020

Doplňující pokyn k zápisům (k výnosu děkanky č. 11/2019) - návod pro studenty

Pokyny pro registrace zapsaných předmětů na rozvrhové akce a úprava zapsaných předmětů - návod pro studenty

Informace pro studenty k uznávání předmětů z předchozího studia

Státní závěrečné zkoušky (informace)

Výnos děkanky FF UHK č. 17/2018 - Organizace státních závěrečných zkoušek a pravidla pro vypracování závěrečné práce na FF UHK

Výnos děkana FF UHK Č. 14/2019 - Pravidla pro výběr specializace v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2019/2020

 

Informace zejména pro studenty 1. ročníku

První kroky v portálu IS/STAG

Změna hesla

Prezentace - zápisy 1. ročníku

Průvodce prváka FF UHK 2019/2020 - elektronická verze

 
Zápis předmětů k volným registracím ZS 2019/2020

Přehled předmětů k volným registracím ZS 2019/2020