Lesákova knihovna

lesákova knihovna

Lesákova knihovna je speciálním zařízením Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jejím základem je soubor knižních sbírek věnovaných univerzitě z pozůstalosti významného historika a rovněž pedagoga královéhradeckého historického pracoviště doc. PhDr. Vladimíra Lesáka. Knihovní sbírky jsou nadále průběžně doplňovány.

 knihovně jsou k dispozici knihy z oborů historie, politologie, sociologie, archivnictví, filozofie, příručky slovníkového typu a mnoho dalších publikací a periodik. Knihovna je průběžně katalogizována a přístupná primárně studentům a zaměstnancům univerzity, v jejích fondech však může nalézt poučení a informace i veřejnost. Knihy lze studovat pouze prezenčně.

Knihy jsou součástí fondu Univerzitní knihovny. Lesákova knihovna slouží zároveň jako studovna, k dispozici jsou i dva počítače s přístupem na internet a možností skenování. Do knihovny není potřeba žádný průkaz, veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

Kontakt

a: budova B místnost 21130
e: jaromir.karpisek@uhk.cz
t: +420 49 333 1229

Úřední hodiny

 Otevírací doba je pohyblivá. Aktuální úřední hodiny najdete na Facebooku knihovny

Aktuální katalog 

Ke stažení zde.

Historie Lesákovy knihovny

Lesákova knihovna Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vznikla v roce 1995 jako studijní knihovna tehdejší Katedry historie PdF HK. Základ knižních sbírek byl vytvořen vykoupenou pozůstalostí bývalého akademického pracovníka PdF doc. dr. Vladimíra Lesáka. Sbírky jsou od té doby stále rozšiřovány. Na sbírkách se podílely také dary a výměny s dalšími institucemi. Prvním vedoucím správcem (historikem-bibliografem) Lesákovy knihovny byl PhDr. Jiří Malina.

Od vzniku FF UHK se začalo uvažovat o vytvoření jednotné fakultní knihovny jako speciálního pracoviště. Prvním iniciátorem vzniku Lesákovy knihovny v dnešní podobě byl děkan FF Mgr. Petr Grulich, Ph.D., jehož zásluhou byla Lesákova knihovna vytvořena jako knihovna fakultní. V roce 2013 se děkanka FF Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., rozhodla dokončit vytvoření fakultního knihovního pracoviště sloučením všech příručních knihoven kateder FF UHK do prostor Lesákovy knihovny. Reorganizací knihovny a jejím přestěhováním byl pověřen vedoucí správce Lesákovy knihovny PhDr. Tomáš Hradecký, který se svými kolegy (doktorandy Historického ústavu FF UHK) zahájil provoz knihovny v její současné podobě. Byla vytvořena jednotná katalogizace FF a knihovna byla přestěhována do prostor s vyšší kapacitou (místnost 21140 v přízemí budovy B), kterou brzy zaplnily tisíce nových svazků, dříve dislokovaných na různých místech fakulty. Tím bylo završeno vybudování fakultní knihovny, která dnes slouží pro potřeby Filozofické fakulty UHK.

 

Přehled vedoucích Lesákovy knihovny:

PhDr. Jiří Malina (1995–2007)

Mgr. Michal Strobach (2007–2011)

PhDr. Zdeněk Beran (2011–2012)

PhDr. Tomáš Hradecký (2012–2014)

Mgr. Pavel Boštík (2014–2015)

PhDr. Jaromír Karpíšek (2015– )

   

 

Nabídka sekce: Žijeme FF