Přijímací řízení

prijimacky2-1

Uchazeč o studium archeologie musí splnit podmínky pro jeho přijetí.

Podmínky pro přijetí pro bakalářský stupeň studia (Bc.) naleznete zde.

Vzorový test pro přijetí na bakalářský stupeň oboru archeologie: https://www.uhk.cz/file/edee/filozoficka-fakulta/studium/studijni-oddeleni/dokumenty/prijimaci-rizeni/testy/2018-barchea.pdf

 

 

Podmínky pro přijetí pro navazující stupeň studia (Mgr.) naleznete zde.

Pro přijetí na navazující stupeň studia archeologie je potřebné absolvovat přijímací ústní pohovor s členy výběrové komise, která se zaměří na dosavadní zkušenosti a znalosti uchazeče, případně jeho aktivity v oboru.

 

 

Podmínky pro přijetí na doktorské studium oboru archeologie (Ph.D.) naleznete zde.

Pro přijetí na doktorské studium oboru archeologie je potřebné mít ukončené vysokoškolské vzdělání stupněm Mgr. s diplomem z archeologie nebo z příbuzných humanitních oborů a před oborovou komisí pro doktorské studium archeologie FF UHK představit svoje samostatně zvolené téma s postupem, metodikou, literaturou, cílem a vedoucím práce. 

Nabídka sekce: Uchazeč