FF Aktuálně, Přijímací zkoušky 12. 8. 2019

Ohlédnutí za FFree indexem pro uchazeče o studium

Od podzimu 2018 do jara 2019 sbírali zájemci o studium na FF UHK plusové body k přijímacím zkouškám.

FFree index je unikátní projekt Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, do něhož se může zapojit každý, kdo na ní chce studovat jeden z bakalářských oborů. O co v něm jde? Uchazeči se nejdříve zaregistrují a poté sbírají body návštěvami nejrůznějších přednášek a jiných vzdělávacích akcí fakulty v průběhu akademického roku. Po uplynutí termínu, do něhož je možné body sbírat, se nasbírané kredity přepočítávají na body k přijímačkám. Maximum, které mohou uchazeči v rámci FFree indexu získat, je 10 bodů.

V akademickém roce 2018/2019 se do FFree indexu zapojilo 94 uchazečů. Následujcí tabulka ukazuje, kolik bodů si při přijímacích zkouškách uchazeči přičetli.  

 

Získané body ve FFree indexu 

Počet bodů k přijímačkám

16

10

13

9

12

8

11

7

10

6

8-7

5

6-5

4

4-3

3

2

2

1

1