Zahraniční mobility

csm_Pusty%20hrad_IMG_3472%20kopiem%20%282%29_78cfeb3967

Univerzita Hradec Králové prostřednictvím program Erazmus+ každoročně poskytuje možnost studentům oboru, zúčastnit se zahraniční stáže.

Výběrová řízení na mimoevropské studijní mobility se zpravidla konají dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Po dodání požadovaných materiálů (přihláška, motivační dopis, strukturovaný životopis a průběh studia) se koná ústní pohovor.  Nabídka partnerských institucí se neustále rozšiřuje, výběrová řízení nemusí být vypsána na všechny destinace.

Stipendijní podpora se řídí výnosem děkanky č. 10/2017. Žádost v editovatelné podobě.

Kritéria výběru studentů na studijní pobyty:

  • Jazykové vybavení – schopnost psát a hovořit v cizím jazyce - v příslušném jazyce dle univerzity, na níž má uchazeč zájem studovat.
  • Motivace ke studiu v zahraničí, motivace ke studiu na příslušné univerzitě. 
  • Dosavadní studijní výsledky.
  • Aktivity (katederní i mimokatederní) související s oborem studia či danou mobilitou.
Dotazy prosím směřujte na Mgr. Martinu Eliášovou – martina.eliasova@uhk.cz (493 331 212), 2. patro budovy FF – Zahraniční oddělení FF UHK (kancelář 23 160).
 
Podrobné a aktuální informace najdete na stránkách Zahraničního oddělení.

 

Nabídka zahraničních stáží a pobytů zde.