Katedra sociologie

Vítejte na webových stránkách katedry sociologie.

 Katedra sociologie vznikla v roce 2008 (první vedoucí katedry prof. Lubomír Brokl). Katedra zajišťuje studijní program Sociologie v bakalářském typu a prezenční formě studia. V rámci katedry působí Centrum pro sociologická studia města a regionu. Našimi důležitými partnery je zejména Sociologický ústav Akademie věd ČR, Český statistický úřad, statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Katedra je kolektivním členem České sociologické společnosti, s kterou jsme pořádali v roce 2018 výroční konferenci. Na katedře je aktivní studentský sociologický klub SH1UK, který organizuje přednášky a další aktivity (ve spolupráci s katedrou např. letní školy).

Kontakt

umístění: budova B, místnost 21082

Mgr. Klára Burianová (referentka katedry)
email: klara.burianova@uhk.cz
telefon: (+420 49 333) 1282

 

Facebookové stránky katedry sociologie: 

Facebook katedry

Facebook našeho studentského sociologického klubu SH1UK


Nabídka sekce: Novinky a události