Zahraniční styky

Referát zahraničních styků zajišťuje zahraniční agendu Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové,  administruje přijíždějící i vyjíždějící studenty, studentské i zaměstnanecké  mobility do zemí EU i mimo EU.


Kontakt

Mgr. Jana Novotná, referentka pro zahraniční styky
a: budova S, 4. patro
t: (+420 49 333) 2703
e: jana.novotna.2@uhk.czInformace o mobilitách poskytnou také katedrální koordinátoři:

Katedra matematiky
Mgr. Veronika Borůvková (veronika.boruvkova@uhk.cz)

Katedra kybernetiky
Mgr. et Bc. Radek Němec, Ph.D. (radek.nemec@uhk.cz)


Katedra fyziky
RNDr. Jan Šlégr, Ph.D. (jan.slegr@uhk.cz)

Katedra chemie
Mgr. Eugenie Nepovimová (eugenie.nepovimova@uhk.cz)

Katedra biologie
RNDr. Martin Kuneš, Ph.D. (martin.kunes@uhk.cz)Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 16.2.2017 16:37