Co Vás zajímá?
Přihlášky podávejte do 30. 7.
Vylepšete s námi PřF! Do 31. 8. můžete hodnotit výuku LS 2017
Podívejte se na fotky z otevření nové budovy PřF!
Přírodní vědy pod jednou střechou!
Podívejte se na video ze slavnostního otevření nové budovy PřF
Informace k zářijovým zápisům do 1. ročníků

Zahraniční styky

Referát zahraničních styků zajišťuje zahraniční agendu Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové,  administruje přijíždějící i vyjíždějící studenty, studentské i zaměstnanecké  mobility do zemí EU i mimo EU.


Kontakt

Mgr. Pavlína Polívková, referentka pro zahraniční styky
a: budova S, 4. patro
t: (+420 49 333) 2817
e: pavlina.polivkova@uhk.cz


Informace o mobilitách poskytnou také katedrální koordinátoři:

Katedra matematiky
Mgr. Veronika Borůvková (veronika.boruvkova@uhk.cz)

Katedra kybernetiky
Mgr. et Bc. Radek Němec, Ph.D. (radek.nemec@uhk.cz)


Katedra fyziky
RNDr. Jan Šlégr, Ph.D. (jan.slegr@uhk.cz)

Katedra chemie
Mgr. Eugenie Nepovimová (eugenie.nepovimova@uhk.cz)

Katedra biologie
RNDr. Martin Kuneš, Ph.D. (martin.kunes@uhk.cz)Naposledy upraveno: Polívková Monika, 25.7.2017 11:1