Výzkumné týmy 2012

V roce 2012 bylo financováno 6 excelentních výzkumných týmů:

  • Matematická fyzika a aplikovaná matematika
  • Biologie a ekologie rostlin a živočichů
  • Nelineární analýza a teorie čísel
  • Modelování a simulace
  • Příprava, aplikace a toxikologie biomolekul
  • Oborové didaktiky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky