2019

V roce 2019 probíhá řešení 16ti projektů v rámci Studentské grantové soutěže, viz následující tabulka.

ŘEŠITEL

NÁZEV PROJEKTU

doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.

Ekologie dutinových druhů žahadlových blanokřídlých

RNDr. Markéta Bohunická, Ph.D.

Průzkum diverzity a ekologie nárostových rozsivek řeky Chrudimky

Ing. Pavla Brandová

Vliv vnějších faktorů na průběh stresové reakce rostlin

doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr.

Modelování optických vlastností molekulárních systémů

RNDr. Zuzana Kovalíková, PhD.

Vplyv vybraných rastlinných hormónov na akumuláciu sekundárnych metabolitov rumančeka kamilkového (Matricaria chamomilla L.)

 

Mgr. Gabriela Kultová

Analýza markerů ozáření v krevní plasmě leukemických pacientů

Mgr. Jan Loskot

Analýza mikročástic pomocí SEM a souvisejících metod

Mgr. Lenka Lušková

Demystifikace populárních omylů ve fyzice, studium ionosférických prekurzorů II.

prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D.

Výzkum aplikace informačních a komunikačních technologií do vzdělávání

Mgr. Dominik Miškář

Žák jako asistent učitele – psycho-didaktický experiment ve výuce  fyziky a jeho evaluace

Mgr. Martina Nalezinková

Vývoj metodiky testování hemokompatibility u zdravotnického materiálu se zaměřením na koagulaci krve

Mgr. Darina Picková

Výskyt mykotoxinů v koření, medicinálních rostlinách a doplňcích stravy

Mgr. Jana Roubalová,

doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.

Enzymové modulátory pro výzkum neurodegenerativních onemocnění

 

 

Mgr. Jindřich Šmíd

 Optimalizace externích podmínek kultivací sinic kmene Microcystis Aureginosa a Aphanizomenon klebahnii za účelem maximalizace výnosu biomasy
 

 

Mgr. Ladislav Štěrba

 Studium přírodních a antropogenních vlivů na populace ohrožených druhů rostlin a jejich stanovišť
 

 

doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.

 Posloupnosti a jejich souvislost s Diofantovskými rovnicemi a speciálními typy matic

 

Níže si můžete zobrazit související dokumenty.

Nabídka sekce: Specifický vysokoškolský výzkum