Specifický vysokoškolský výzkum

V rámci Specifického vysokoškolského výzkumu je na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové každoročně vyhlašována Studentská grantová soutěž na podporu výzkumných projektů studentů doktorských a magisterských programů ve spolupráci s akademickými pracovníky.