2016

V roce 2016 probíhalo řešení 3 projektů v rámci IGS. 

Hlavní řešitel Název projektu
Mgr. Lukáš Vízek Inovace přípravy učitelů matematiky, fyziky a chemie v oblasti oborových didaktik
RNDr. Zuzana Dučaiová, PhD. Zavedenie nových metód analýz miery stresu rastlín do kurzov pre študentov odboru Systematická biologie a ekologie
Mgr. Filip Studnička, Ph.D. Inovace vysokoškolské výuky vybraných partií moderní fyziky

Nabídka sekce: Institucionální rozvojový program