2019

 

Vyhlášení soutěže pro rok 2019 naleznete zde

V roce 2019 je v rámci soutěže Excelence PřF podpořeno 7 projektů:

 

Hlavní řešitel Název projektu 
RNDr. Josef Halda, Ph.D. Diverzita lichenizovaných hub podél gradientu antropogenní disturbance
RNDr. Zuzana Kovalíková, Ph.D. Spoluposôbenie kremíka a kyseliny salicylovej ako protektívnych látok pri pôsobení ťažkých kovov
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Mezinárodní team toxikologie
RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D. Fermiho zlaté pravidlo a trajektorie rezonancí pro kvantové grafy v magnetickém poli
Mgr. Radka Symonová, Ph.D. Role transpozonů v evoluci architektury genomu obratlovců
doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, PhD. Diofantovské rovnice obsahující rekurentně zadané posloupnosti vyššího řádu
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. Woods-Saxonův potenciál v kvantové mechanice

 

Nabídka sekce: Excelence PřF