Excelence PřF

V roce 2018 a 2019 je na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové za účelem rozvoje kvality vědecko-výzkumné činnosti fakulty vyhlašována Grantová soutěž Excelence PřF UHK