Spolupráce s firemní sférou

Biologický a inventarizační průzkum vybraných skupin živočichů v lesních biotopech Prahy

2019 - 2020. Zadavatel: Hlavní město Praha, řešitel: RNDr. Michal Andreas, Ph.D. (katedra biologie PřF UHK)

Biologický a inventarizační průzkum lišejníků, mechorostů a cévnatých rostlin v lesích Prahy

2019 - 2020. Zadavatel: Hlavní město Praha, řešitel: RNDr. Romana Prausová, Ph.D. (katedra biologie PřF UHK)

Optimalizace systému E-ABA

2018. Zadavatel: Dignify z. ú., řešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D. (PřF UHK)

Návrh ovládacího rozhraní pro 3D tiskárny

2018. Zadavatel: TRILAB Group s.r.o., řešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D. (PřF UHK)

Oracle change data capture do PostgreSQL

2018. Zadavatel: DERS Simplifyworks s.r.o, řešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D. (PřF UHK)

Metodika a vzorové úlohy v robotice (VEX IQ a VEX EDR)

2018. Zadavatel: AV MEDIA, a.s., řešitel: Mgr. Petr Coufal (Katedra kybernetiky PřF UHK)

Návrh a vývoj řešení pro úsekové měřidlo

2017. Zadavatel: SILPONIX s.r.o., řešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D. (PřF UHK)

Vývoj systému pro sběr dat z wearable zařízení

2017. Zadavatel: NF2 s.r.o., řešitel: Ing. RIchard Cimler, Ph.D. (PřF UHK)

Expertní systém pro strategické řízení výzkumné organizace

2017. Zadavatel: DERS Yolcot s.r.o., řešitel: Ing. RIchard Cimler, Ph.D. (PřF UHK)