MPO ČR

Inovativní platforma pro stanovení bioaktivních látek

2019 - 2022. Spoluřešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D. (katedra kybernetiky PřF UHK)

Výzkum a testování nových materiálů pro výrobu stentů

2019 - 2022. Spoluřešitelka: RNDr. Alena Myslivcová Fučíková, Ph.D. (katedra bilogie PřF UHK)

Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů

2019 - 2022. Spoluřešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D. (katedra kybernetiky PřF UHK)