MPO ČR

Inovativní platforma pro stanovení bioaktivních látek

2019 - 2022. Spoluřešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D. (katedra kybernetiky PřF UHK)

Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů

2019 - 2022. Spoluřešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D. (katedra kybernetiky PřF UHK)