Disciplinární komise 

Disciplinární komise řeší přestupky studentů a její poslání a kompetence jsou vymezeny zákonem. 

 Složení disciplinární komise bylo schváleno Akademickým senátem PřF UHK na svém zasedání dne 29. ledna 2019. 

 

Členové za akademické pracovníky:

předseda: PhDr. Michal Musílek, Ph.D.

Ing. Karol Radocha, Ph.D.

Členové za studenty:

Ing. Mgr. Bohumila Kroupová

RNDr. Leontýna Břízová

Dokumenty "Disciplinární komise"

Ve výpisu existují soubory
s omezeným přístupem