Semináře o matematickém vzdělávání

Na Katedře matematiky probíhá Seminář o matematickém vzdělávání, v rámci něhož jsou připravovány podnětné prezentace s cílem propojení vysokoškolského studia s učitelskou praxí a vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogů. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

24. 4. Jan Veselý (Praha), Kalendář aneb Astronomická dimenze velikonočních svátků


17. 4. Marie Tichá (Praha), Několik zastavení na cestě k porozumění zlomkům
26. 3. Lucie Drašnarová (ZŠ Habrmanova, Hradec Králové), Slovní úlohy v 1. a 2. třídě
13. 3. Jitka Linhartová (ZŠ Chrudim, dr. J. Malíka), Proč učit matematiku podle profesora Hejného?

 2018

12. 12. Sylva Stúpalová | Eva Šedinová | Kateřina Novotná (KMa PřF UHK), Přechod přes deset | Didaktická hra v 1. a 2. třídě | Důkazy a obrázky

21. 11. František Kuřina (KMa PřF UHK), Chyby, omyly a matematika

10. 10. Alena Šolcová (KAM FIT ČVUT), Mistr Jan Šindel a pražský orloj

_____________________________________________
Archiv semináře:


9. 4. Jindřich Bečvář (KDM MFF UK v Praze)Pythagorovy věty

19. 3. Lukáš Vízek (KMa PřF UHK), Život a dílo Josefa Úlehly (1852-1933)

2017


28. 11. Zdena Kratochvílová (ZŠ na třídě SNP, Hradec Králové), Skládání papíru v matematice

14. 11. Luděk Spíchal (Česká lesnická akademie, Trutnov), Elektronická učebnice matematiky na odborné škole

3. 4. Radmila Nováčková (SOŠ a SOU Vocelova, HK), Matematické oříšky na učilišti

30. 3. Alena Vávrová (ZŠ Kodaňská, Praha - Vršovice), Abåku. Hra zvyšující závislost a lásku k matematice (navázání na listopad 2016)

6. 3. Petr Beneš (Biskupské gymnázium, HK), Matematický kroužek

2016

7. 12. Veronika Vlášková, Marie Březinová, Maturitní zkouška z matematiky. Historie a evropský kontext (prezentace obhájených diplomových prací na KMa PřF UHK)

18. 4. Martin Krynický (Gymnázium Třeboň), Když (se) chcete naučit... Aneb matematika a fyzika na www.realisticky.cz

31. 3. Radim Špilka (VOŠZ a SZŠ, HK), Model převrácené třídy v matematice.

7. 3. Marek Liška (autor stejnojmenné učebnice), Matika pro spolužáky.

2015
 
10. 12. Petr Řehák (ZŠ Jana Pavla II., HK), Opakování učiva v matematice.
5. 11. Alice Petrovická (ZŠ Černilov), Skupinová práce v hodinách matematiky na základní škole.