PřF Aktuálně, Zahraničí, Konference a přednášky 9. 9. 2019

Mezinárodní matematická konference poprvé v Hradci Králové. Přilákala odborníky z 6 světadílů

DSC_2809_edited

Autor: Kristýna Vávrová

Do Hradce Králové zamířilo 160 matematiků z evropských a amerických států, ale i z Japonska nebo Indie. Sjeli se sem na mezinárodní konferenci Diferenciální geometrie a její aplikace, která se koná pouze jednou za 3 roky a na Univerzitě Hradec Králové se odehrála první týden v září úplně poprvé.

Putovní konference, kterou pokaždé pořádá jiná univerzita, v minulosti například Univerzita Karlova nebo Masarykova univerzita, má za sebou 38 let historie. Hradecký ročník však přinesl několik novinek.

„Tradičně organizátoři z hostitelské univerzity nepřednáší, ale díky tomu, že na Přírodovědecké fakultě UHK funguje významná mezinárodní skupina vědeckých pracovníků, kteří se dlouhodobě věnují právě diferenciální geometrii, byli jedni z přednášejících právě tito odborníci,“ popisuje docent Anton Galaev, předseda organizační a programové komise.

I on je jedním z členů této vědecké skupiny. Ti zde navíc prezentovali výsledky svého výzkumu podpořeného Grantovou agenturou České republiky (GA ČR).

To, že má diferenciální geometrie na hradecké univerzitě své nezastupitelné místo, zdůraznil při zahájení ve svém uvítacím proslovu také děkan PřF Jan Kříž, který poznamenal: 

Přírodovědecká fakulta je mladou fakultou, ale už záhy po jejím založení se výzkum v diferenciální geometrii stal jedním z jejích vědeckých směrů, ve kterém směřujeme k excelentním výsledkům. 

 

 

Přednášejícími byli dále odborníci z Německa, Belgie, Brazílie nebo Ruska. Nabitý program je sestával kromě plenární přednášek, paralelních workshopů i z posterové sekce, která přibližovala výzkum některých účastníků. Konferenci otevřela 2. září plenární přednáška Christiana Bära z University of Potsdam.  

Další informace naleznete na webu konference