PřF Studenti, Konference a přednášky 6. 7. 2019

Diplomové práce z didaktiky matematiky uspěly na Studentské konferenci SVOČ 2019

IMG_7090

Autor: Kristýna Vávrová, PR a komunikace PřF UHK

Na česko-slovenské Studentské konferenci Studentské vědecké odborné činnosti 2019, která se konala na začátku června 2019 v Kostelci nad Černými lesy, se umístily se svými diplomovými pracemi ve dvou kategoriích na 1. a 3. místě studentky Katedry matematiky.

V kategorii diplomových prací z didaktiky matematiky pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol zvítězila Martina Nedělová. Její práce Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni ZŠ pojednává o v současnosti aktuálním tématu přístupu badatelsky orientované výuky, který se v posledních několika letech začíná častěji prosazovat i na našich školách. Než v samotné matematice objevuje se zatím více v jiných přírodovědných předmětech, a navíc spíše od 2. stupně základní školy.

„Práce Martiny Nedělové je tak velice přínosná tím, že popisuje, zda a jak je možné tento přístup uplatňovat i v matematice 1. stupně. Povedlo se jí ukázat, že takový způsob výuky mimo jiné podporuje logické myšlení žáků, rozvíjí jejich kompetenci k řešení problémů, učí je spolupráci, dovednosti argumentovat, a to i u nejmenších školou povinných dětí,“ hodnotí práci dr. Jana Cachová, z Katedry matematiky PřF UHK, která oběma studentkám diplomové práce vedla.

Na 3. místě se v kategorii prací z didaktiky matematiky pro speciální pedagogiku umístila Miroslava Runštuková. V diplomové práci Porovnání matematických schopností neslyšících a intaktních žáků 2. stupně základní školy se musela vyrovnat s náročnou přípravou didaktického testu, který vytvářela pro potřeby Mezinárodní vědomostní soutěže pro žáky se sluchovým postižením v Bratislavě. Úlohy navíc musela přizpůsobit specifickým požadavkům na úpravy textu pro neslyšící žáky, aby byly pro ně lépe čitelné a srozumitelné.

„Ocenění Miroslavy Runštukové mě těší o to více, že nestuduje speciální pedagogiku, ale byla schopna se v tomto oboru vzdělat nad rámec svého zaměření a aplikovat tyto nové poznatky do praxe na vysoké úrovni,“ dodává Jana Cachová.

Česko-slovenská Studentská konference Studentské vědecké odborné činnosti se koná každoročně pod záštitou Společnosti učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenské matematické společnosti Jednoty slovenských matematiků a fyziků. Letos se do ní se svými pracemi přihlásilo téměř 40 soutěžících studentů a studentek.