PřF Aktuálně, Konference a přednášky 2. 9. 2019

Veletrh nápadů přivítal 150 učitelů fyziky ze 3 států

Autor: Kristýna Vávrová

Na 150 učitelů a odborníků na didaktiku z Čech, Slovenska a Polska se sjelo poslední srpnový víkend (30. srpna – 1. září 2019) do Hradce Králové, aby si navzájem vyměnili nápady, jak moderně učit fyziku. V kampusu Na Soutoku Univerzity Hradec Králové tu proběhl 24. ročník mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky.

„Konference je prakticky zaměřená, tak jak by měla být i výuka fyziky. Nejedná se tedy jen o klasické přednášky, ale i o videozáznamy experimentů, svépomocí zhotovené pomůcky, zajímavé pokusy i práce žáků. Cokoli, co fyziku oživí a dětem pomůže ji pochopit a čím se od sebe mohou inspirovat učitelé na všech školách,“ popisuje organizátorka konference dr. Michaela Křížová z katedry fyziky Přírodovědecké fakulty UHK.

Témata byla opravdu různorodá: jak na akustiku se smartphonem, balistika a její demonstrace v praxi, jak sestavit reproduktor z dostupných pomůcek nebo hranaté bubliny.

„Konferenci hostí každý rok jiná instituce a zájem je opakovaně veliký. V průběhu tří dnů zaznělo téměř 40 příspěvků a doplnila je ještě posterová a výstavní sekce, abychom dali prostor co největšímu množství témat a účastníků,“ doplňuje dr. Křížová.

Přírodovědecká fakulta UHK se dlouhodobě podílí na vzdělávání učitelů a rozvoji nových didaktických metod ve výuce fyziky, letošní rok se však nesl ve znamení fyziky více než jindy:

„Veletrh nápadů je pomyslným završením letošního ,fyzikálního‘ roku, kdy jsme kromě tradičních popularizačních akcí uspořádali konferenci Elixír do škol, finále jubilejního 60. ročníku Fyzikální olympiády a poté i soustředění reprezentačního týmu na Mezinárodní fyzikální olympiádu v Tel Avivu, který každoročně i vedeme,“ hodnotí uplynulý rok děkan fakulty Jan Kříž.

Veletrh nápadů učitelů fyziky je mnohaletou prestižní akcí. Pravidelně se jí účastní učitelé nejen z ČR, ale i ze Slovenska a dalších evropských států. V letosním roce ji pořádala Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, spolupořadatelem byla Fyzikální pedagogická společnost Jednoty českých matematiků a fyziků. Konference je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Více informací na http://uni.uhk.cz/vnuf/.