O katedře

S naší katedrou se můžete setkat nejen jako student jednoho z námi zaštiťovaných studijních programů zaměřených na bioorganickou chemii a toxikologii či vzdělávání, ale také v oblastech vědeckého výzkumu s mezinárodním rozsahem.

 

Studium

Studenti si jistě vyberou mezi moderními studijními programy se zaměřením na bioorganickou chemii, toxikologii a vzdělávání v chemii, které nabízíme ve formě tříletého bakalářského i dvouletého navazujícího magisterského studia. Uplatnění na trhu práce pak naleznou nejen v chemických laboratořích ve všech oblastech státní a podnikatelské sféry, včetně vědecko-výzkumných institucí, zdravotnictví, potravinářství, ale i v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických sloučenin a samozřejmě jako učitelé chemie na základních a středních školách. Samozřejmostí je komunikace v anglickém jazyce, která je v dnešní době nezbytná. Po dobu studia je vítaným zpestřením možnost vycestovat na zahraniční stáže v programu Erasmus+ nejen po Evropě, ale také do exotičtějších míst, jako je Jižní Korea, Čína, Brazílie a spoustu dalších.

Věda a výzkum

Naše katedra si za svou krátkou dobu existence již nalezla své místo na poli mezinárodního výzkumu. Je hlavním řešitelem či spoluřešitelem mnoha národních a mezinárodních projektů, na kterých spolupracuje s ostatními významnými pracovišti nejen v oblasti regionu Hradce Králové, České republiky, ale také v oblasti celosvětové.

Popularizace vědy

Veřejnost se s námi může setkat na pravidelných akcích, mezi které patří oblíbené Čertovské experimenty, Noc vědců nebo Den otevřených dveří.

Nabídka sekce: Katedra chemie