PřF Věda a výzkum 25. 6. 2019

Přírodovědecká fakulta UHK má nového profesora

DSC08750_edited

Autor: Kristýna Vávrová, PR a komunikace PřF UHK

Ve velké aule pražského Karolina převzalo 20. června 2019 jmenovací dekrety z rukou ministra školství Roberta Plagy 63 nových profesorů a profesorek. Jedním z nich byl i Kamil Musílek, vedoucí katedry chemie a proděkan pro zahraniční vztahy Přírodovědecké fakulty UHK.

Jmenován byl profesorem pro obor Farmaceutická chemie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy.

„Jmenování profesorem pro mě znamená přesně 15 let tvrdé práce od vysokoškolských promocí dosud. Práce však nekončí a nyní je mým úkolem vychovávat a motivovat mladší kolegy i studenty, kteří poznání v přírodních vědách posunou zase o kousek dále,“ hodnotí čerstvý profesor svou dosavadní vědeckou kariéru.

Profesor Musílek se ve svém výzkumu zaměřuje na vývoj molekul proti otravám organofosfáty. Spolu se svým týmem se mu také podařilo vyvinout novou sloučeninu, která může sloužit při léčbě otrav bojovými chemickými látkami (např. sarin, cyklosarin, VX nebo tabun) nebo pesticidy. Antidota, která se v současnosti používají při léčbě těchto otrav, se prakticky nezměnila od 70. let 20. století, jde tedy o průlom po dlouhých 50 letech. Článek o nově vyvinuté látce otiskl prestižní zahraniční časopis Journal of Medicinal Chemistry (podle žebříčku Web of Science 3. nejlepší časopis ve svém oboru) a publikoval jej i jako první stranu. Prof. Musílek a jeho tým také pracuje na výzkumu molekul proti Alzheimerově nemoci nebo teranostik (terapie a diagnostika) proti nádorovým onemocněním.

„Za jedinečnou považuji možnost vybudovat si vlastní tým kolegů na PřF UHK, který dosud pracuje v činorodé shodě a spolupráci. Díky tomu můžeme vytvářet nadprůměrné výsledky a pracovat na smysluplné vědě, která jak doufáme, přinese užitek také naší společnosti.“ 
– Prof. Musílek o svém týmu na PřF UHK

 

 

Od března 2019 zastává zároveň i funkci proděkana pro zahraniční vztahy Přírodovědecké fakulty UHK. Možnosti zahraničních stáží a studijních pobytů považuje z vlastní zkušenosti za důležitou součást vysokoškolského vzdělání:

„Přelomovým bodem pro mé působení v akademické sféře byly zahraniční stáže. Nejprve to byl pobyt Erasmus v německém Heidelbergu. Následovalo půlroční působení na University St Andrews, kde jsem byl vybrán jako jeden ze čtyř českých uchazečů a vycestoval na stipendium britské vlády. Nakonec to bylo stipendium francouzské vlády a stáž v Grenoblu. Každý pobyt mě obohatil o jedinečné zkušenosti a zážitky, proto všem mladším kolegům zahraniční pobyty vřele doporučuji.“

prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.

Kamil Musílek vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde absolvoval i doktorské studium v oboru Farmaceutická chemie (Ph.D. 2007, PharmDr. 2008) a kde v roce 2012 i habilitoval. V současnosti působí na Katedře chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, jako její vedoucí, kromě toho pracuje v Centru biomedicínského výzkumu Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Mimo jiné se v červnu 2019 stal jako první Čech držitelem ocenění EFMC Prize for a Young Medicinal Chemist in Academia 2019 (2.3. místo), je autorem 4 patentů nebo více než 170 původních článků ve Web of Knowledge (H-index = 30). 

Ve volném čase Kamil Musílek rád cestuje a věnuje se rekreačním sportům.

Nabídka sekce: Katedra chemie