PřF Studenti, Věda a výzkum, Aktuálně 24. 9. 2019

Přírodovědecká fakulta otevírá nový doktorský program, první svého druhu v České republice

PŘF-11

Autor: Kristýna Vávrová

Od akademického roku 2019/2020 nabízí Přírodovědecká fakulta UHK nový studijní program. Akreditovala doktorské studium Toxikologie a stala se tak první a zatím jedinou školou v České republice, která aktuálně nabízí studium zaměřené na tuto oblast ve studijním programu chemie ve všech stupních: bakalářském, magisterském i doktorském.

„Na lékařských a farmaceutických fakultách se v doktorském stupni vyučovala toxikologie spíše jako doplněk k farmakologii, protože oddělit obě disciplíny ani nejde, ale většina absolventů se pak zaměřovala právě na farmakologii. Samostatně doktorský program Toxikologie dosud nebyl akreditován,“ popisuje Michal Musílek, proděkan PřF UHK pro vzdělávání a vnitřní vztahy.

„Od začátku jsme byli jedni z mála, kteří v republice studium toxikologie nabízeli v bakalářském a pak i magisterském programu. Jsme rádi, že se nám nyní podařilo zakreditovat i poslední, nejvyšší stupeň, navíc ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, což přináší budoucím doktorandům mnoho výhod,“ doplňuje dále.

Program je akreditovaný ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého, studenti tak budou absolvovat některé kurzy v Hradci Králové a jiné v Olomouci. „Výhodou takového studia je možnost využít vybavení obou fakult a kombinovat různou techniku dohromady při vědecké práci. Navíc se nám tak podařilo spojit odborníky s různorodými znalostmi z chemické i lékařské toxikologie, kteří se na výuce budou podílet,“ vysvětluje Kamil Musílek, vedoucí katedry chemie, kde bude studium v Hradci Králové probíhat. 

Absolventi tohoto programu mohou vést specializované laboratoře, které se věnují práci s různorodými vzorky, např. ze životního prostředí či s forenzními vzorky z živých i neživých organismů. Působit mohou ve státních orgánech i specializovaných soukromých firmách.

„V ideálním případě však budeme rádi, když nejlepší absolventi zůstanou na naší fakultě, chceme, aby se dále vědecky rozvíjeli a aby byli schopni dále samostatně vědecky pracovat, propojovat své znalosti a podílet se na výzkumu v oblasti toxikologie, který na katedře dlouhodobě probíhá,“ říká dále Kamil Musílek.

Program je částečně financován evropským projektem, ve kterém je Přírodovědecká fakulta UHK spoluřešitelem. Díky němu mohla pro nový program pořídit i další přístrojové vybavení a vytvořit nové studijní materiály. V souvislosti s tímto programem se také rozšířily řady vědeckých pracovníků na katedře chemie.

Nové doktorské studium má standardní dobu studia 4 roky a je ho možné vykonat v prezenční i kombinované formě. Do prvního ročníku je plánováno přijmout kolem 5 uchazečů.

„Studenti, kteří do programu nastoupí, budou moci přes kreditovou mobilitu, kterou má PřF UHK s Yangtze University, vycestovat na stáže do Číny a studenti z Číny zase budou moci využít náš doktorský program,“ uzavírá Kamil Musílek.

 

Nabídka sekce: Katedra chemie