PřF Věda a výzkum 25. 6. 2019

Kamil Musílek získal jako první Čech prestižní cenu European Federation for Medicinal Chemistry

KM2

Autor: Kristýna Vávrová, PR a komunikace PřF UHK

Profesor Kamil Musílek z katedry chemie Přírodovědecké fakulty UHK byl oceněn jako první Čech cenou Young Medicinal Chemist in Academia, kterou každoročně uděluje European Federation for Medicinal Chemistry. Společnost ocenila jeho dlouholetý přínos na poli vědeckého výzkumu. V celkovém hodnocení se umístil jako „runner-up“, tedy na 2.–3. místě.

„Beru to jako veliký úspěch a uznaní výsledků vědy, které jsem vytvořil v oboru Medicinální chemie za celou kariéru. A samozřejmě je to i uznání pro mé kolegy a studenty, kteří mi s vědeckou prací pomáhali. Zároveň je to pro mě motivace k dalšímu výzkumu, který bude i přínosem pro společnost.“
Kamil Musílek, vedoucí katedry chemie PřF UHK

Profesor Musílek se ve svém výzkumu zaměřuje na vývoj molekul proti otravám organofosfáty. Spolu se svým týmem se mu také podařilo vyvinout novou sloučeninu, která může sloužit při léčbě otrav bojovými chemickými látkami (např. sarin, cyklosarin, VX nebo tabun) nebo pesticidy. Prof. Musílek a jeho tým také pracuje na výzkumu molekul proti Alzheimerově nemoci nebo teranostik (terapie a diagnostika) proti nádorovým onemocněním.

Obor Medicinální chemie se zabývá vývojem nových biologicky aktivních látek a chemických struktur s lepšími účinky, např. při léčbě rakoviny, kardiovaskulárních chorob nebo infekčních onemocnění.

 

Nabídka sekce: Katedra chemie