Katedra biologie

Katedra biologie zajišťuje výuku biologických oborů učitelských i odborných. Na třech odděleních katedry (Oddělení experimentální biologie, Oddělení botaniky a Oddělení zoologie) se pracovníci, doktorandi a studenti zabývají základním a aplikovaným výzkumem s biologickou tematikou.

Katedra biologie PřF UHK se skládá z 

 • oddělení botaniky a ochrany životního prostředí,
 • oddělení biologie a ekologie živočichů 
 • oddělení experimentální biologie. 

 

Ve své odborné i pedagogické činnosti spolupracuje s řadou vysokoškolských a vědeckých pracovišť, zejména s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně, Botanickým ústavem České akademie věd v Třeboni, Zdravotním ústavem se sídlem v  Hradci Králové, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, správami národních parků a CHKO,  Agenturou ochrany přírody a krajiny, přírodovědnými odděleními muzeí, Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, Slovensko, Ecole Nationale Superieure Agronomique (INP/ENSAT) Toulouse, Francie.

Externími spolupracovníky jsou zaměstnanci Fakultní nemocnice Hradec Králové, Povodí Labe, a.s., Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Ministerstva životního prostředí, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.

Akademičtí pracovníci katedry se mimo jiné podílejí na tvorbě vysokoškolských skript, učebnic pro ZŠ a SŠ i jiných učebních textů.

 

Kontakt

Sekretariát: Petruše Koutníková

e: petruse.koutnikova@uhk.cz

t: +420 493 332 748

Budova S, místnost: 73020 3. patro

Katedra biologie sídlí v budově S v univerzitním kampusu Na Soutoku.
Nejbližší zastávky městské hromadné dopravy jsou Zimní stadion, Heyrovského a Fakultní nemocnice.
GPS: 50.2037950N, 15.8287967E

Mapa

Adresa sídla katedry
Hradecká 1285
500 03 Hradec Králové
 
Adresa pro písemný styk
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové


 • Dofoukni si u nás mozek!

  Proč studovat u nás? Nahustíme tě k prasknutí praktickými znalostmi a užitečnými dovednostmi!

  Začít hustit!

 • Výzkum katedry biologie

  Aktuální výzkumné zaměření, projekty a granty.

  Číst více