PřF Zaměstnanci, Studenti, Absolventi 18. 9. 2019

Rozpis promocí/sponzí a imatrikulací na PřF dne 18.10.2019

Datum konání: 18. 10. 2019 - 18. 10. 2019

V pátek 18. 10. 2019 se konají promoce/sponze a imatrikulace PřF

na aule budovy A.

_____________________________________________________

v 7:30 hod. - prezence bakalářských oborů katedry biologie

v 9:00 hod. - sponze bakalářských oborů katedry biologie

(kombinace se zaměřením na vzdělávání s předmětem biologie,

tj. BI-CH, BI-ČJ, BI-ON, BI-RJ, BI-TV a systematická biologie)

______________________________________________________

v 9:30 hod. - prezence navazujících magisterských a doktorských oborů

v 11:00 hod. - promoce navazujících magisterských a doktorských oborů

______________________________________________________

ve 12:00 hod. - prezence bakalářských nebiologických oborů 

ve 13:30 hod. - sponze bakalářských nebiologických oborů 

(kombinace se zaměřením na vzdělávání s předměty: fyzika, matematika,

informatika - vzájemně nebo s dalšími předměty - a obor finanční

matematika, toxikologie a fyzikálně-technická měření)

______________________________________________________

ve 14:00 - prezence 1.ročníků na imatrikulaci

v 15:00 - imatrikulace 1.ročníků