PřF Aktuálně 27. 11. 2018

Čestné uznání pro budovu PřF UHK v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2018

Autor: Kristýna Vávrová

Budova PřF získala čestné uznání v 15. ročníku soutěže Stavba roku 2018 Královéhradeckého kraje.


„Pozoruhodné a originální svým architektonickým pojetím a technickým provedením, skvěle začleněné do okolního prostředí. To jsou stavby, které jsou přihlášené do soutěže. Těší mne, že jich v našem kraji každoročně vzniká tolik a věřím, že svým dílem k tomu přispívá také tato soutěž,“ říká hejtman Jiří Štěpán, který předával ocenění o stavbách přihlášených do letošního ročníku.

Budova Přírodovědecké fakulty UHK byla postavena za rekordních 21 měsíců a na podzim roku 2016 se do ní přestěhovaly kanceláře děkanátu PřF UHK a katedra matematiky, na začátku roku 2017 pak následovaly i ostatní katedry. Investice do objektu byla celkem 450 milionů koun včetně vnitřního vybavení. Z učeben zde najdeme klasické školní třídy, přednáškové posluchárny nebo aulu se 120 místy a možností pořizovat pokročilé audio a video záznamy. Kromě toho se zde nacházejí labortaře výukové a vědecké s moderním laboratorním vybvením nebo hygienická smyčka. 
Budova byla slavnostně otevřena 24. května 2017.Kristýna Vávrová
Referentka PR