Databáze

Odborné databáze shromažďující informace o vědeckých výsledcích.

ERIH PLUS

Web of Science - přístupná po přihlášení

SCImago

Scopus - přístupná po přihlášení

OBD - přístupná po přihlášení

RIV

CEP

Ostatní dostupné databáze naleznete na webu knihovny UHK zde.

Nabídka sekce: Oddělení vědy a výzkumu