Úřední deska

Dokumenty "Úřední deska"

Typ Název     Datum     Velikost    
... 8. 6. 2014
Výnos č. 28 - editovatelná Přihláška projektu SV 2018 21. 12. 2017 32,59 kB
Výnos č. 28 - Vyhlášení soutěže o SV granty 2018 21. 12. 2017 81,97 kB
Výnos č. 29 - editovatelná Přihláška 21. 12. 2017 17,98 kB
Výnos č. 29 - Vyhlášení IGS projektů 2018 21. 12. 2017 74,05 kB
Výnos_č._06_-_Příloha_A_výnosu_děkanky_věda_en 24. 11. 2017 19,71 kB
Výnos č. 25 Pravidla pro vypracování disertační práce a organizace státních doktorských zkoušek na FF UHK 3. 11. 2017 1,54 MB
Výnos č. 26 Studentské hodnocení vzdělávací činnosti na FF UHK 3. 11. 2017 897,59 kB
Výnos č. 27 Pozice garanta studijního programu 3. 11. 2017 672,26 kB
Výnos č. 24 Organizační zajištění studij. pobytů a prakt. stáží studentů a mobility akad. a adm. pracovníků v rámci programu ERASMUS+ 18. 10. 2017 1,1 MB
Výnos č. 23 - Děkanské volno 13. 10. 2017 87,67 kB
Výnos č. 15 Praxe studentů B6731 a N 6731 sociální politika a soc. práce 6. 10. 2017 531,61 kB
Výnos č. 16 Podmínky přij. řízení pro Pd.D. studium v let. semestru 2017-18 6. 10. 2017 571,71 kB
Výnos č. 17 Podmínky přij. řízení pro Ph.D. Pol. Science a Philosophy 6. 10. 2017 55,79 kB
Výnos č. 18 Přijímací řízení pro Ph.D.studium AR 2018-19 6. 10. 2017 1,1 MB
Výnos č. 19 Pravidla pro přij. řízení v ang. bc. Polit. Science 2018-19 6. 10. 2017 50,23 kB
Výnos č. 20 Pravidla pro přij. řízení bc. a mgr. obory 2018-19 6. 10. 2017 2,57 MB
Výnos č. 21 Prospěchová stipendia pro bc. a mgr. studenty 6. 10. 2017 297,4 kB
Výnos č. 22 Organizace SZZ a pravidla pro vyprac. závěrečné práce na FF UHK 6. 10. 2017 2,52 MB
Výnos č. 10 Scholarship in support of foreign mobility 13. 9. 2017 154,03 kB
Výnos č. 06 - Dodatek 12. 7. 2017 77,21 kB
Výnos č. 14 Poplatky za rigo zkoušku hab a prof řízení 2017_2018 12. 7. 2017 83,57 kB
Výnos č. 12 Druhé kolo_Ph.D._AJ 26. 6. 2017 37,56 kB
Výnos č. 13 HARMONOGRAM AR 2017-2018 26. 6. 2017 105,97 kB
Výnos č. 10 Stipendijní podpora zahraničních mobilit - přílohy 14. 6. 2017 29,85 kB
Výnos č. 10 Stipendijní podpora zahraničních mobilit 14. 6. 2017 83,38 kB
Výnos č. 11 Druhé kolo_Ph.D. přijímacích zkoušek 14. 6. 2017 37,66 kB
Výnos č. 08 O organizaci a uznávání předmětů a výsled. ze zahran. stud. pobytů mimo programy ERASMUS 1. 6. 2017 56,06 kB
Výnos č. 09 - Zápis předmětů a zápisy do AK 2017-2018 1. 6. 2017 50,91 kB
Výnos č. 06 English Odměny za publikace -en 26. 5. 2017 114,65 kB
Výnos č. 07 - Cena děkanky za nejlepší závěrečnou práci r. 2017 26. 5. 2017 40,93 kB
Výnos č. 06 - Odměny za publikace 28. 4. 2017 131,04 kB
Výnos č. 06 - Příloha B Výnosu děkanky_en 28. 4. 2017 11,63 kB
Výnos č 04 - Financování mimořádných zahraničních cest - Žádost o financování cesty 29. 3. 2017 43,6 kB
Výnos č 04 - Financování mimořádných zahraničních cest 29. 3. 2017 73,38 kB
Výnos č 05 - Stipendijní podpora v samoplátcovských oborech 29. 3. 2017 49,51 kB
Výnos č 03 - Vyhlášení II. kola projektů SV 2017 9. 3. 2017 64,93 kB
Výnos č 03 - Vyhlášení II. kola SV - Přihláška projektu SV 2017 9. 3. 2017 29,92 kB
Výnos č 02 - Pravidla pro poskytování flexipasů 31. 1. 2017 40,67 kB
Výnos č 01 - Pokyny pro registrace zapsaných předmětů na rozvrhové aktivity a úprava zapsaných předmětů - LS 2017 12. 1. 2017 41,89 kB