Rada pro spolupráci s praxí

Nové složení Rady pro spolupráci s praxí při FF UHK bude zveřejněno neprodleně po ustanovení rady novým děkanem.