Disciplinární komise

Komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí o jejich vyřízení děkanovi.

členové Disciplinární komise FF UHK za akademické pracovníky
členové Disciplinární komise FF za studenty

 

Složení disciplinární komise schválil senát na svém zasedání 4. 10. 2019 a pan děkan jmenoval členy též 4. 10. 2019.


Disciplinární řád pro studenty FF UHK  zde