Akademický senát

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty a jeho poslání a kompetence upravuje zákon o vysokých školách.

Akademický senát FF UHK schválil jednomyslně na svém 72. zasedání dne 26. 9. 2019 demisi obou komor.
Od této chvíle zastupuje senát do doby zvolení nových senátorů jeho původní předsednictvo ve složení:


předseda: PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

  • místopředsedkyně za akademickou komoru: Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.

  • místopředsedkyně za studentskou komoru: Mgr. Kateřina Doležalová

Bližší informace o průběhu voleb naleznete na stránkách zde níže /Volby do AS FF UHK říjen 2019/