Akademický senát

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty a jeho poslání a kompetence upravuje zákon o vysokých školách.

Složení akademického senátu FF UHK s platností od 25. června 2019:


předsednictvo AS FF 

předseda: PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

  • místopředsedkyně za akademickou komoru: Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.

  • místopředsedkyně za studentskou komoru: Mgr. Kateřina Doležalová

členové akademické komory AS FF

členové studentské komory AS FF