O katedře

borek

Katedra archeologie garantuje a zajišťuje výuku archeologie v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni. Katedra se podílí také na významných projektech a důležitých archeologických výzkumech.

Historie aktivit spojených s archeologií na vysokoškolské půdě v Hradci Králové je neodmyslitelně spjata s osobností Radomíra Tichého. Ten od roku 1993 nastoupil jako asistent pro dějiny pravěku  a  starověku  na   katedře  historie  PdF  Vysoké  školy pedagogické  v  Hradci  Králové   (později  Ústav  historických  věd Univerzity  Hradec Králové).  Zde  v roce 1994 založil  pro výukové   a   výzkumné    účely   První   vysokoškolské centrum experimentální    archeologie    a    Společnost   experimentální archeologie.

V roce 1995 byla realizována dlouhodobě připravovaná (Baltské moře 1992, nádrž  Rozkoš 1993-94) mezinárodní studentská expedice Monoxylon´95. V roce 1996  se studenty dějepisu začal R. Tichý budovat Centrum experimentální archeologie Všestary, které slouží dodnes výuce a popularizaci archeologie v podobě Archeoparku pravěku Všestary (2013).  Od roku 1996 začal Ústav historických  věd pod vedením prof. Vladimíra Wolfa realizovat svoje archeologické  letní fakultní   výzkumy  (1996  knížecí dvorec Vysoké   Chvojno,  1999 hrádek Stárkov, 2000  dehtařské výrobní objekty Mostek, 2001 tvrz Mladé Buky). 

V roce 1998 byla  realizována mezinárodní expedice Monoxylon II. –  plavba na rekonstrukci dlabaného  člunu z jezera Bracciano – podél  pobřeží  západního  Středomoří.  V roce  2000 založil R. Tichý časopis Rekonstrukce a experiment v archeologii. Na jeho stránkách byly publikovány výsledky experimentální archeologie (od roku 2005 Živá archeologie).

Od roku 2003 založil a vedl R. Tichý Archeologické centrum Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. V roce 2004 toto nové podobě pracoviště realizovalo archeologický záchranný výzkum lokality Obědovice u Hradce Králové. V letech 2005-2007, 2008-2009 pak záchranný archeologický výzkum v Tuněchodech u Chrudimi a v letech 2007-2009 záchranný archeologický výzkum v Obědovicích u Hradce Králové. Tato etapa byla spojena s prvními personálními posilami. Od roku 2003 se začal na zpracování archeologického výzkumu z Mohelnice účastnit Richard Thér, zatímco Hana Dohnálková a Iva Dohnálková později přešly do Archeoparku pravěku Všestary. Pracoviště se díky uvedeným začalo profilovat jako místo studia starých technologií s podporou informačních systémů (R. Thér).

V roce 2005 založil R. Tichý katedru praktické a experimentální archeologie na FHS Univerzity Hradec Králové (dnes katedra archeologie Filozofické fakulty UHK). Akreditoval zde řadu nových studijních oborů (2006 bc obor Počítačová podpora v archeologii, 2007 bc obor Archeologie, 2008 mgr obor Archeologie, 2009 doktorské studium archeologie). To umožnilo další personální posily archeologických pracovníků, z nichž řada tvoří dnešní podobu katedry.

 

 

Nabídka sekce: Katedra archeologie