Nástěnka

nástěnka

Zde naleznete krátké informace ke studiu (např. změny ve výuce).

Říjen 2019

Vzhledem k účasti na konferenci se ruší konzultační hodiny dr. Vítkové a dr. Joukla ve čtvrtek 3. 10. 2019. Případné dotazy pošlete e-mailem.

Vzhledem ke konané služební cestě se ruší konzultační hodiny Mgr. Fárové ve dnech 2. a 16. 10. 2019. Případné dotazy pošlete e-mailem.

V dokumentech naleznete ke stažení s tématy a okruhy jednotlivých vyučujících. Pro třetí ročník platí termín odevzdání zadání dle instrukcí v e-mailu (zaslaného 1. 10. 2019 Mgr. Burianovou) do 22. 10. 2019. Druhý ročník může začít pomalu vybírat. Počet míst u jednotlivých akademiků je velmi omezen.

Soubor ke stažení naleznete v Dokumentech Oproti zaslanému souboru drobná změna u konzultačních hodin dr. Vítkové ve čtvrtky.

Příjmení a jméno

Tituly

Funkce

Místnost

Telefon

Konzultační hodiny

Bernard Josef

PhDr., Ph.D.

odborný asistent

B/21083

49 333 1283

úterý 10:45 – 11:45

Bunčák Ján

Doc., Mgr., CSc.

docent

B/21081

49 333 1280

úterý 14:05 – 16:30

Burianová Klára

Mgr.

referentka katedry

B/21082

49 333 1282

pondělí 8:00–11:00, 14:00–16:00

úterý 8:00 – 11:00, 14:00 – 16:00

středa 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:30

čtvrtek – pátek 8:00 – 11:00

Lucie Cviklová

Mgr., M.A., Ph.D.

odborná asistentka

B/21083

49 333 1283

pondělí 17:30 – 18:30

úterý 10:00 – 11:00

Nina Fárová

Mgr.

lektorka

B/21083

49 333 1283

středa 14:45 – 15:45

Magdaléna Gorčíková

PhDr.

lektorka

B/21083

49 333 1283

úterý 13:00 – 14:30

Joukl Miroslav

PhDr., Ph.D.

vedoucí katedry

B/21081

49 333 1280

pondělí 10:00 – 11:00

čtvrtek 11:30 – 12:15

Tlčimuková Petra

Mgr., Ph.D.

odborná asistentka

B/21083

49 333 1283

po předchozí domluvě e-mailem

Tošner Michal

PhDr., Ph.D.

odborný asistent

B/21083

49 333 1283

čtvrtek 9:30 – 11:00

Tuček Milan

Doc., CSc.

docent

B/21083

49 333 1283

úterý 9:15 – 9:55, 15:00 – 16:00

Vítková Lucie

RNDr., Mgr., Ph.D.

odborná asistentka tajemnice katedry

B/21083

49 333 1283

pondělí 12:21 – 13:13

čtvrtek 11:30 – 12:00

Září 2019

 

Ve čtvrtek 12. a v pátek 13. září nebudu v kanceláři. K zastižení budu na budově A, kde budu vypomáhat s organizací Hradeckých dní sociální práce. 

KB

 Červenec 2019

 

V letních měsících budou konzultace všech akademiků jen po předchozí e-mailové domluvě. 

  

Ve všední den vždy 8:30 až 11:00. V jinou dobu jen na základě předchozí domluvy. 

Nepřítomnost v následujících dnech (průběžně doplňováno):
pátek 12. 7., pondělí 15. 7., pátek 19. 7., pondělí 22. 7.  
celý týden 29. 7. - 2. 8.
pondělí 5. 8., úterý 6. 8.
pátek 23. 8., pondělí 26. 8.
pondělí 16. 9.

 

 Červen 2019 

středa 26. 6. 2019 8:30 - 11:00, 12:00 - 13:30
pátek 28. 6. 2019 8:30 - 11:00, 12:00 - 15:00

 

Z důvodů konání promocí nebudu v uvedený den na katedře. 

KB

  

Z důvodu dovolené nebudu dopoledne v uvedený den na katedře.

KB

 

Z důvodu účasti na Letní škole nebude nikdo z akademiků na katedře v uvedené dny.

 

 

Z důvodu konání zahraniční služební cesty nebudu v uvedené dny na katedře.
Případné dotazy zodpovím s možnou prodlevou e-mailem.

KB

 

Červnové státní závěrečné zkoušky proběhnou 4. a 5. června 2019 na učebně B4. Podrobný harmonogram dostanou přihlášení studenti e-mailem.

 

V červnu začíná zápis předmětů na příští AR. Více informací na stránkách Studijního oddělení FF