Centrum pro sociologická studia města a regionu

Realizované výzkumy

 Do všech výzkumů jsou zapojováni studenti Katedry sociologie.

 

V současné době řešíme:

 • TA ČR Analýza sociální situace ve vztahu k automobilové výrobě v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny-Rychnov n/Kněžnou (2018–2022)
 • TA ČR Změny vybavenosti venkovských obcí základnı́mi službami a dopady na jejich obyvatele, ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR (2019–2021)
 • Spokojenost občanů s poskytovanými službami Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (2019)

 

V letech 20172018 pro statutární město Hradec Králové:

 • A1 Spokojenost občanů s místním společenstvím 
 • B6 Cesty dětí do školy a zpět 
 • A3 Mobilita a místní přeprava cestujících 
 • Průzkum veřejných prostorů města Hradce Králové
 • Aplikace města Hradce Králové

 

V rámci regionu bylo realizováno:

 • Spokojenost občanů s poskytovanými službami Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (2009, 2010, 2012, 2014)
 • Spokojenost zaměstnanců s řízením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (2012, 2014)
 • Průzkumu účinnosti reklamní kampaně ROP Severovýchod (2013, 2014)
 • Dojížďka uživatelů MHD v Hradci Králové do cílových zastávek ve skladištní oblasti (2016)
 • Návštěvnost městských lesů Hradec Králové (2016–2017)

 

 

Nabídka sekce: O katedře