Modern Africa

DSC_0052

English version below.

MODERN AFRICA JOURNAL

Modern Africa: Politics, History and Society

Web: https://edu.uhk.cz/africa

Modern Africa: Politics, History, and Society je bezplatné open access peer-reviewed akademické periodikum (viz ROAD and DOAJ), vydávané Filozofickou fakultou UHK. Texty publikované v Modern Africa se věnují důležitým politickým, sociálním a historickým tématům z regionu Afriky. Žurnál klade důraz na interdisciplinární přístup, který zahrnuje poznatky z humanitárních a společenských věd jako je politologie, sociologie, historie, antropologie, genderová, environmentální či rozvojová studia a další. Všechny texty jsou v anglickém jazyce.

Modern Africa je vydáván ve dvou číslech ročně. Každé vydání obsahuje odborné články, reporty a reviews. Veškerá dosavadní vydání žurnálu jsou veřejně dostupná. Nejnovější číslo je navíc vždy možné zakoupit v tištěné podobě. Modern Africa je indexována v databázi Scopus, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus), Ebsco Sociology Source, Google Scholar, DOAJ a International Political Science Abstracts. Archivován je ve webovém archivu Národní knihovny ČR (www.webarchiv.cz).

ISSN 2336-3274 (tištěná verze)

ISSN 2570-7558 (online verze)

Více informací také na tomto odkazu.

 

Redakční rada

Šéfredaktor: Stephanie Rudwick, Univerzita Hradec Králové, Liepzig University, University of KwaZulu-Natal

Výkonný editor: Martin Schmiedl, Univerzita Hradec Králové

Editoři: Vlastimil Fiala (Univerzita Hradec Králové), Josef Kandert (Univerzita Karlova), Georg Klute (University of Bayreuth), Viera Pawliková-Vilhanová (Slovenská Akademie věd).

Mezinárodní ozorčí rada: Jean-François Bayart (CNRS, Paris), Dmitri Bondarenko (Russian Academy of Science, Moscow), Patrick Chabal (R.I.P.) (King's College, London), Nic Cheeseman (University of Birmingham), Ajay Dubey (Jawaharlal Nehru University, New Delhi), Robert Klosowicz (Jagiellonian University, Cracow), Eisei Kurimoto (University of Osaka), John Lonsdale (Trinity College, Cambridge), Birgit Meyer (University of Utrecht), Paul Nugent (University of Edinburgh), Francis Nyamnjoh (University of Cape Town), Michał Tymowski (University of Warsaw), Nicolas van de Walle (Cornell University, Ithaca), Jean-Pierre Warnier (Centre d’études africaines, Paris)

Proofreading
Han Vermeulen

Design obálky
Pavel Týbl

Instrukce pro autory

  • Texty by se měly týkat historie, politiky či sociálních otázek v Africe.
  • Texty by měly být v podobě odborných článků (papery či studie), nebo ve formě reviews (knih, časopisů či událostí).
  • Všechny standardní texty musí být uvozeny abstraktem a pěti klíčovými slovy.

Pro více informací pro autory klikněte zde: http://edu.uhk.cz/africa/index.php/ModAfr/about/submissions

 

Kontakty

Stephanie Rudwick – šéfredaktor
stephanierudwick@gmail.com

Martin Schmiedl – výkonný editor
martin schmiedl@uhk.cz

Katedra politologie
Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

MODERN AFRICA JOURNAL

                                Modern Africa: Politics, History and Society

                                       web: https://edu.uhk.cz/africa

Editorial Board

Editor-in-Chief 

Stephanie Rudwick - University of Hradec Králové, Leipzig University, University of KwaZulu-Natal

Executive editor

Martin Schmiedl - University of Hradec Králové

Vlastimil Fiala (Philosophical Faculty, University of Hradec Králové)
Josef Kandert (Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague)
Georg Klute (Afrikawissenschaften, University of Bayreuth)
Viera Pawliková-Vilhanová (Institute of Oriental Studies, Slovak Academy of Sciences, Bratislava)

 International Advisory Board

Jean-François Bayart - CNRS, Paris

Dmitri Bondarenko - Russian Academy of Science, Moscow

Patrick Chabal (R.I.P.) - King's College, London

Nic Cheeseman - University of Birmingham

Ajay Dubey - Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Robert Klosowicz - Jagiellonian University, Cracow

Eisei Kurimoto - University of Osaka

John Lonsdale - Trinity College, Cambridge

Birgit Meyer - University of Utrecht

Paul Nugent - University of Edinburgh

Francis Nyamnjoh - University of Cape Town

Michał Tymowski - University of Warsaw

Nicolas van de Walle - Cornell University, Ithaca

Jean-Pierre Warnier - Centre d’études africaines, Paris

Proofreading
Han Vermeulen

Cover Design
Pavel Týbl

General information

Modern Africa: Politics, History, and Society is a no-fee open access peer-reviewed academic journal (see ROAD and DOAJ)published by the Philosophical Faculty, University of Hradec Králové, Czech Republic. Published in English, the journal makes accessible original texts covering important political, social and historical themes concerning Africa. Its editorial policy encourages an interdisciplinary approach, involving the humanities and social sciences, including political studies, history, sociology, anthropology, gender studies, environmental and development studies, etc.

Modern Africa: Politics, History and Society is published twice a year. Each issue includes the following sections: Research articles, Reports, and Reviews. The journal is open access as all issues are open. It is also possible to buy the newest issue in printed version. The journal is indexed or abstracted in the European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus), Ebsco Sociology Source, Google Scholar, DOAJ or International Political Science Abstracts (on selective basis). The journal is archived at web archive of National Library of the Czech Republic (www.webarchiv.cz) 

ISSN 2336-3274 (Print)
ISSN 2570-7558 (Online)

You can also follow our Facebook profile here.

 

Instructions for authors

• The texts should deal with the history, politics and society of the African region.

• The texts should be either in the form of articles (papers or studies), or in the form of reviews (of books, journals or events).

• All full-length articles must be preceded by an abstract with five key words.

For more information see: http://edu.uhk.cz/africa/index.php/ModAfr/about/submissions

Nabídka sekce: O katedře