Katedra filozofie a společenských věd

Vítejte na stránkách katedry filozofie a společenských věd FF UHK

Katedra filozofie a společenských věd je mladá, ale ambiciózní akademická instituce, která si v krátké době udělala dobré jméno v oblastí vzdělávání a bádání jak doma, tak v zahraničí. 

Katedra nabízí v českém kontextu zcela unikátní a moderní studijní program filozofie, v kterém se vhodně doplňují: 

 • důraz na systematický přístup k fundamentálním filozofickým otázkám s výukou klíčových momentů dějin filozofie se zřetelem na tyto otázky.
 • studium filozofie s poskytnutím solidních znalostí o speciálních vědách, zejména společenských (ekonomie, sociologie, sociální a kulturní antropologie), jako základ pro plodný dialog mezi současným filozofickým a vědeckým výzkumem. 
 • tzv. analytické (analytická filozofie) s kontinentálními filozofickými přístupy (zejména fenomenologie).

Na FF UHK katedra zajišťuje studia: 

 • bakalářského oboru Filozofie a společenské vědy
 • navazujícího magisterského oboru Filozofie (i v anglický program Philosophy).
 • doktorského oboru Filozofie (též anglickém programu Philosophy).

Katedra zároveň garantuje na Pedagogické fakultě UHK studium:

 • tříletého bakalářského oboru Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
 • pětiletého magisterského oboru Učitelství pro základní školy - výchova k občanství.

 • navazujících magisterských oborů: Učitelství pro 2 stupeň základních škol - Občanská nauka a Učitelství pro střední školy - základy společenských věd.

Hlavním cílem studijních oborů je:

 • poskytnout studentům obecné humanitní vzdělání a základ pro chápání mezioborových vztahů. 
 • rozvíjet schopnost studentů analyzovat soudobé společenské otázky a problémy, zvláště s ohledem na postavení člověka v soudobém světě.
 • poskytnout studentům východisko pro možné navazující magisterské obory s odbornou profilací (filozofie, sociologie, politologie aj.).

Při katedře působí Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti (Language-Mind-Society Center). V rámci tohoto centra realizujeme širokou nabídku seminářů a přednášek jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost. Dále vydáváme elektronický časopis Filosofie dnes (v režimu Open Access), který je zařazen mezi odborná recenzovaná periodika, a jednou za dva roky pořádáme odbornou konferenci Hradecké filozofické dny

Od roku 2018 pořádáme pro naše studenty a širokou veřejnost Letní školu filosofie a společenských věd, která se odehrává v historických prostorech kláštera v Broumově.

Katedra klade velký důraz na mezinárodní spolupráci ve vzdělávaní a výzkumu. Rozvíjíme úzké vztahy především s partnerskou katedrou filozofie v Norském Oslo a s norským centrem excelence Centre for the Study of Mind in Nature a s katedrou filozofie Emory University. Mezi domácí vědecká pracoviště, která s námi úzce spolupracují, patří především oddělení logiky Filosofického ústavu AV ČR.


Nabídka sekce: Novinky a události