FF Studenti, Aktuálně 7. 10. 2019

Slavnostní promoce absolventů a imatrikulace studentů prvních ročníků FF UHK

Slavnostní promoce absolventů bakalářských, navazujících magisterských, doktorských studijních oborů a imatrikulace studentů prvních ročníků se budou konat ve čtvrtek 24. října 2019. V aule Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové (Hradecká ul. 1227, budova A)

09:00 hod. Promoce absolventů bakalářských studijních oborů:

 • Filozofie a společenské vědy
 • Politologie
 • Sociologie obecná a empirická
 • Archeologie
 • Archivnictví - historie
 • Počítačová podpora v archivnictví
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví

10:30 hod. Promoce absolventů navazujících magisterských studijních oborů:

 • Politologie - africká studia
 • Politologie - latinskoamerická studia
 • Archeologie
 • Central European Studies

12:00 hod. Promoce absolventů doktorských studijních oborů České a čs. dějiny a Archivnictví a promoce absolventů navazujících magisterských studijních oborů:

 • Archivnictví
 • Historie

14:00 hod. Imatrikulace studentů prvních ročníků

Organizační pokyny:

promoce  - absolventi se dostaví 60 min. před začátkem promoce do vestibulu před aulou Objektu společné výuky (budova A) k prezenci, seřazení a nácviku. Absolventi navazujícího magisterského a doktorského studia budou promovat v talárech. Bližší pokyny viz pozvánka zasílaná poštou (cca týden před konáním akce);

imatrikulace - studenti prvních ročníků se dostaví v 12:45 hod. do dvorany budovy A (prostory před univerzitní knihovnou) k prezenci, seřazení a nácviku imatrikulace. Doporučujeme slavnostní oděv.

Ve vestibulu před aulou Objektu společné výuky bude možné od 8 hod. zakoupit květiny od Květinového studia Vital – Lucie Vitíková (www.kvetinyvital.cz), bude zde i stánek Absolventského klubu UHK. K parkování bude možné využít centrální parkoviště v univerzitním kampusu (v den promocí je zajištěn volný vstup). Přístup do budovy A je bezbariérový. K uložení svých věcí lze využít šatny v suterénu.