FF Zahraničí, Konference a přednášky 21. 5. 2019

FF UHK pracuje na přípravách mezinárodní konference Česko-polské pohraničí

Autor: Veronika Střítecká, PR a komunikace FF UHK

Stali jsme se hrdými spolupořadateli události, která utuží a prohloubí česko-polské vztahy.

9. dubna 2019 se na půdě rektorátu UHK sešel celostátní výbor prvního Kongresu českých polonistických studií, aby zde pokračoval v přípravě blížících se kongresových konferencí. Série jednotlivých akcí začne v září t. r. na Palackého univerzitě v Olomouci a skončí listopadovou pražskou konferencí, jejíž realizaci zabezpečí Karlova univerzita a Historický ústav AV ČR, v. v., i. Praha.
Součástí kongresu bude také mezinárodní konference Česko-polské pohraničí, kterou uspořádá Univerzita Hradec Králové ve spolupráci s Polsko-českou vědeckou společností ve Vratislavi 2.–3. října 2019. Před zahájením konference budou 1. října odpoledne promítnuty dva polské filmy 80 milionů a Excentrici. Jejich promítání zajistí Polský institut v Praze, pracující při polském velvyslanectví. Snímky budou k shlédnutí v Ústřední knihovně UHK.

Zhruba čtyřhodinové jednání výboru se zabývalo přípravou jednotlivých akcí, společnou politikou v oblasti propagace (logo kongresu, podoba internetových stránek, zajištění publikace s programem kongresu a jeho jednotlivých částí, zpravodajství o uspořádaných akcích), systémem fungování čestného výboru a činností sekretariátu kongresu v rámci UPOL.

Předsedou kongresového výboru je prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. z UK Praha, členy jsou zástupci jednotlivých univerzit, které se na kongresových akcích budou podílet. Při jednání byl výbor doplněn o zástupce Technické univerzity v Liberci, která se dodatečně do akce zapojila a uspořádá dílčí odborná setkání před zahájením kongresu a po jeho skončení, a o akademika z FIM UHK, RNDr. Tomáše Burdu, Ph. D., který se společně s ostravskými a olomouckými kolegy ujal přípravy dílčí přírodovědné sekce.

Část programu tvořilo rovněž jednání schůze výboru Polsko-české vědecké společnosti, protože personálně jsou oba výbory v zásadě totožné. UHK zastupuje v obou případech prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. z Historického ústavu FF UHK. Tato mezinárodní vědecká společnost vznikla v roce 2006, je registrována v Polsku a jejími členy jsou zhruba čtyři stovky vědců různých oborů z obou států (včetně akademiků UHK). Předsedou společnosti je dr Ryszard Gładkiewicz z Vratislavské univerzity, který se jednání účastnil a společně s prof. Rychlíkem jim předsedal.

Jednání výboru dodal značný význam velmi vzácný host – velvyslankyně Polské republiky paní Barbara Ćwioro. Na UHK přijela v doprovodu rady-ministra polské ambasády paní Marzeny Ewy Krajewské. Více o průběhu návštěvy najdete zde