FF Tiskové zprávy, Aktuálně, Zaměstnanci 28. 5. 2019

Děkanem FF UHK byl zvolen politolog dr. Jan Prouza

Akademický senát zvolil 24. května 2019 v tajné volbě děkana. Stal se jím současný proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Mgr. Jan Prouza, Ph.D.

Vedení fakulty převezme po současné děkance Mgr. et Mgr. Pavlíně Springerové, Ph.D., která funkci zastávala od r. 2012. Ta svůj mandát ukončí k 1. červenci 2019. „Mám radost, že FF UHK má za nově zvoleného děkana pana dr. Prouzu, který je pro mne zárukou pokračování úspěšného rozvoje naší fakulty,“ nechala se slyšet dr. Springerová.

Mgr. Jan Prouza, Ph.D. vystudoval navazující magisterský obor Politologie – Africká studia na FF UHK a doktorský program Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha. Ve své vědecké práci se zaměřuje především na region Ghany a západní Afriky vůbec. V letech 2013-2018 byl vedoucím na Katedře politologie, následně se stal proděkanem pro zahraniční a vnější vztahy FF UHK.

„Mým hlavním motivem, proč jsem se rozhodl kandidovat na děkana Filozofické fakulty, byl vztah k instituci. Prostředí na FF si nesmírně vážím a jde mi nejen o jeho udržení, ale i o jeho další rozkvět,“ přibližuje svou motivaci dr. Jan Prouza. Svůj program shrnul heslem: evoluce místo revoluce. Stejně jako jeho předchůdkyně, jejíž práci vyzdvihl, chce klást důraz na kvalitu. Především v ní spatřuje možnost konkurenceschopnosti hradecké filozofické fakultu vůči ostatním školám.

Mezi jeho cíle patří mimo jiné podpora multioborového studia či internacionalizace pracovišť. V programu zmínil také plán zřídit nový post proděkana pro rozvoj. Jako svůj v blízké budoucnosti nejtíživější problém spatřuje stěhování fakulty z budovy na nám. Svobody a její následnou rekonstrukci.