TAČR

V aplikační oblasti probíhají následující projekty:

TAČR Éta II
  • Efektivní řízení přenosu znalostí, hlavní řešitel: doc. Mgr. Ing. Petra Marešová, Ph.D.
-         Za FIM UHK zapojeno Katedra ekonomie, Centrum základního a aplikovaného výzkumu, Katedra informačních technologií 
-         Období 2018(Q4)-2021(Q4)


TAČR Éta
  • Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty, hlavní řešitel: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
-          Spoluřešitel je VŠB TU Ostrava, FEI, doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.        
-          Za FIM UHK zapojeno Centrum základního a aplikovaného výzkumu, Katedra ekonomie, Katedra informačních technologií 
-          Období 2018(Q2)-2021(Q1)

  • Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení, spoluřešitel za FIM: doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
-          Navrhovatel je doc. Ing. Zdeněk Ulrych Ph.D. - Západočeská univerzita v Plzni    
-          Za FIM UHK zapojena Katedra informatiky a kvantitativních metod
-          Období 2018(Q1)-2021(Q1)
 
  • Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků, spolupříjemce za FIM: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.
-          Navrhovatel je UHK, PřF, doc. PhamrDr. Kamil Musílek Ph.D.  
-          Za FIM UHK zapojena Katedra ekonomie
-          Období 2018(Q2)-2021(Q1)


TAČR Gama 
  • Zpracování obrazu metodou postupného gradientu jasu – železárny
-          zapojeno Centrum základního a aplikovaného výzkumu
-          doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D., CZAV & prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. CZAV
-          období:  2019 (Q1) – 2019 (Q4)
 
  • Návrh a realizace Smart Furniture řešení pro seniory a osoby s respiračními omezeními do oblastí se zhoršenými rozptylovými podmínkami
-          zapojeno Centrum základního a aplikovaného výzkumu a Katedra ekonomie
-          prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. CZAV & doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D., CZAV & doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., KE
-          období:  2019 (Q1) – 2019 (Q4)

  • Elektrochirurgický nástroj v podobě vysokofrekvenčního napájecího zdroje pro biopsii a mini invazivní chirurgii v řešení pro elektrokoagulaci jater
-          zapojeno Centrum základního a aplikovaného výzkumu
-          doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D., CZAV & prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. CZAV
-          období:  2016 (Q1) – 2018 (Q4)

  • Aplikace pro ekonomické zhodnocení migrace IT infrastruktury do cloudu
-          zapojena Katedra informačních technologií a Katedra ekonomie
-          Ing. Vladimír Soběslav, Ph.D., KIT & doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. KE
-          období: 2016 (Q1-Q4)