Smluvní výzkum / Inovační vouchery

Rozvoj spolupráce s firmami je aktuálně realizován projekty Inovačních voucherů.

Inovační voucher / II
  • Savoir - faire s.r.o. - 12/2017- 12/2018
-          Metodika pro zavedení efektivních prvků interní komunikace do firem
-          řešitel: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.

  • T.W.I. spol. s.r.o. – (Q4) 2018
-          Návrh řídicí části zařízení pro ovládání výkonových periferií určených primárně pro ohřev teplé užitkové vody
-          řešitel: prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 
  • Protronix s.r.o. – (Q4) 2018 - 2019
-          Vytvoření mobilní aplikace NLII-NFC
-          řešitel: Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
 


Inovační voucher / I - 2017
  • Dignify z.ú.
-          Vývoj podpůrného software pro osoby s poruchou autistického spektra eABA
-          řešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D.
 
  • DERS s.r.o. 
-          Vývoj podpůrného software pro monitoring výsledků ve vědeckých databázích
-          řešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D.

  • ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o.
-          Návrh prototypové řídící části zařízení pro kalibraci měřicích zařízení
-          řešitel: prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.