Excelence FIM

V rámci interní podpory vědeckovýzkumné činnosti je zřízena od roku 2012 Grantová agentura excelence FIM, kde se za poslední roky řeší následující témata projektů:

  • 2016 - 2018 - Optimalizační a Multiagentové Modely 3 až 5 (odpovědný řešitel: prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.)
  • 2017 - 2018 - Evaluace ekonomických a intervenčních procesů k zlepšení kvality života starší generace (odpovědná řešitelka: doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D.)
  • 2016 - 2018 - Chytrá řešení v prostředích všudypřítomných systémů (odpovědný řešitel: prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.)
  • 2016 - 2018 - Využití IT pro biomedicínský výzkum (odpovědný řešitel: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.)
  • 2017 - 2018 - Pokročilé metody zhodnocení ekonomické efektivity v oblasti zdravotnictví (odpovědná řešitelka: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.)
  • 2017 - Modelování a simulace procesů v socioekonomických systémech a inteligentních prostředích (odpovědný řešitel: prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.)