Specifický výzkum

Na FIM je vědecko-výzkumná činnost rozvíjena také studenty, a to především doktorského studia.

V roce 2019 jsou v rámci řešení projektů SPEV realizovány následující projekty: