Zahraniční styky

Aktuální nabídky mobilit - podrobnosti viz jednotlivé záložky vlevo v liště:
 
  • Erasmus studijní pobyty - uzávěrka přihlášek na LS 2018/2019 je 7/10/2018  a 20/10/2018
  • Erasmus praktické stáže 2018/2019 - uzávěrka přihlášek je průběžně během ak. roku, mnoho nabídek na super stáže (Malta, Czech Trade, Madrid, ..)
  • Mimoevropské pobyty na LS 2018/2019 - 7/10/2018
  • odborné stáže Czech Trade mimo Evropu - Latinská Amerika a Afrika - průběžně
  • odborné stáže Člověk v tísni (Kostarika) - průběžně
  • stipendijní pobyty v Ruské federaci - 15/10/2018
 
 
Zahraniční oddělení zajišťuje zahraniční agendu FF UHK - administruje vyjíždějící studenty (program Erasmus+, latinskoamerické, africké a asijské mobility, mobility v rámci dalších mobilitních programů), přijíždějící studenty, zaměstnanecké mobility, zahraniční experty.

Chcete vidět, jak probíhá stáž v Bruselu? Naše studentka Markéta Kubová připravila krátké video...


 
 
 
 

Naposledy upraveno: Strnad Matyáš, 18.10.2018 8:56