Zahraniční styky

Aktuální nabídky mobilit - podrobnosti viz jednotlivé záložky vlevo v liště:
 
  • Erasmus praktické stáže 2018/2019 - uzávěrka přihlášek je průběžně během ak. roku, mnoho nabídek na super stáže (Czech Trade, Česká centra,  ..)
 
  • Erasmus studijní pobyty - výběrové řízení na ak. rok 2019/2020 bude probíhat na jaře 2019
  • Mimoevropské pobyty - výběrové řízení se bude konat na jaře 2019
  • odborné stáže Czech Trade mimo Evropu - Latinská Amerika a Afrika - průběžně
  • odborné stáže Člověk v tísni (Kostarika) - průběžně
 
 
Zahraniční oddělení zajišťuje zahraniční agendu FF UHK - administruje vyjíždějící studenty (program Erasmus+, latinskoamerické, africké a asijské mobility, mobility v rámci dalších mobilitních programů), přijíždějící studenty, zaměstnanecké mobility, zahraniční experty.

 
Katederní koordinátoři internacionalizace
 
Fakultní koordinátor - Mgr. Jan Prouza, Ph.D.  
Katedra archeologie Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Historický ústav PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Katedra filozofie a společenských věd Mgr. et Mgr. Michal Rigel
Katedra politologie Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Katedra pomocných věd historických a
archivnictví
PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Katedra sociologie Mgr. Petra Tlčimuková
Ústav sociální práce Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.

 

Chcete vidět, jak probíhá stáž v Bruselu? Naše studentka Markéta Kubová připravila krátké video...


 
 
 
 

Naposledy upraveno: Strnad Matyáš, 5.12.2018 11:52