Studuj na FF UHK

STUDUJ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ!#ffuhk loni oslavila desáté výročí svého založení. Je tedy mladou, inovativní, dynamicky se rozvíjející institucí, která soustavně buduje svou prestiž na základě poskytování kvalitního vzdělání v otevřeném a přátelském prostředí. Fakulta nabízí studium společenskovědních a historických oborů. Její absolventi nacházejí uplatnění v orgánech státní či veřejné správy, politice, médiích, kulturních organizacích i ve školství.

Vyber si, co tě zajímá!Studuj v Hradci Králové - studentském městě plném života! 
Prohlédni si video o životě v HK

Studuj na Univerzitě Hradec Králové - přátelské, dynamické, otevřené!
Prohlédni si video ze Dne workshopů FF UHK pro uchazeče o studium!

Buď FF tom s #ffuhk! 
Sleduj naše pozvánky, novinky i úspěchy na webu FF UHK
       

Objev #FFreeindex pro uchazeče o bakalářské studium! Klikni... 


Dny otevřených dveří #UHK byly 13. a 14. ledna 2017!
Prošvihli jste Dny otevřených dveří UHK? Nezoufejte! Fotografie z akce si můžete prohlédnout na našem Facebooku ZDE

Připrav se na příjímačky do historických oborů!
Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové pořádá tradiční přípravný kurz pro uchazeče o studium historie, archivnictví i učitelství dějepisu s názvem Úvod do historie. Více informací o přípravném kurzu najdeš ZDE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ARCHEOLOGIE

Archeologie je pro každého, koho baví dějepis a láká ho vlastnoručně objevovat odkazy dob dávno minulých. Učit Tě budou špičkoví čeští odborníci. Vzdělávat se a zlepšovat si své praktické dovednosti budeš moct i na zahraničních univerzitách či při terénních výzkumech v unikátních světových archeologických lokalitách. Studium ovšem tvoří také nabídka aplikované informatiky v archeologii.

Katedra archeologie navíc vytvořila Archeopark pravěku ve Všestarech, pravěkou vesnici a muzeum, kde mají studenti povinné praxe a učí se proniknout do tajů pravěkého života experimentálními metodami. Na co se můžeš těšit?
 • Terénní praxe – studenti mají příležitost vypadnout z koloběhu přednášek a spolupracují v archeologických lokalitách, kde se mohou dotknout tisíce let starých památek
 • Praxe v Archeoparku pravěku ve Všestarech – možnost prezentace výsledků archeologie veřejnosti
 • Komplexní pojetí archeologie – od doby kamenné přes dobu bronzovou a železnou, dobu římskou a dobu stěhování národů přes raný po vrcholný středověk
 • Výzkum v Etrurii – studenti se mohou zúčastnit významného antického výzkumu v Etrurii, v jedné z nejdůležitějších etruských lokalit v Tarquiniích
 • Progresivní archeologické metody – využití počítačů v archeologii, letecká archeologie nebo metoda experimentu
 • Studijní pobyty v zahraničí – studium na zahraničních univerzitách, poznávání nových zemí, zlepšování jazykových schopností a navazování osobních kontaktů
 • Perspektiva kompletní řady studií – katedra nabízí studium archeologie od bakalářského stupně přes navazující magisterské studium až po doktorské studium.
 • Osobní přístup – katedra volí rozumný kompromis mezi extrémem vzděláváním privilegovaných jednotlivců a na druhé straně extrémem masových odosobněných skupin. Pracovníci katedry se snaží řešit problémy studentů férově a bezprostředně
Co zajímavého Tě naučíme? 
 • Archeologie Etrusků a Italiků
 • Letecká archeologie
 • Formativní procesy
 • Experimentální archeologie
 • GIS v archeologii
Proč studovat archeologii v Hradci Králové? 
 • Hradecká filda je menší fakultou s přátelskou atmosférou
 • Preferujeme osobní přístup ke studentům
 • Podporujeme studijní i pracovní výjezdy studentů do světa bez zbytečných komplikací ve studiu
 • Podporujeme odborné praxe studentů
 • Finančně podporujeme studentské výzkumné projekty
 • Nabízíme širokou nabídku volitelných cizích jazyků
 • Pořádáme populárně-naučné přednášky a akce pro studenty i veřejnost
 • Vážíme si našich absolventů - zůstáváme s nimi v kontaktu a pořádáme pro ně setkání
 • Hradec Králové je pohodové město s působivou architekturou a spoustou zeleně
 • Město bylo v posledních letech několikrát po sobě vyhlášeno nejlepším místem pro život v ČR
 • Nejsou jen vysoké školy, knihovny, ale také sportoviště, divadla, kina, spousta kulturních akcí i útulných hospůdek


Více informací o univerzitě a Facebook UHK

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook KARCH FF UHK


Jaké studijní obory nabízíme?

1. Archeologie - bakalářské prezenční studium


Naučíme Tě různé archeologické disciplíny, starší dějiny i informatiku v archeologii. Součástí studia je také bohatá terénní archeologická praxe, studenti se totiž podílejí na reálných archeologických výzkumech. 
Podrobné informace o oboru

Příjímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu z dějepisu (starší dějiny - pravěk, starověk, středověk), významně je zohledněn zájem o obor, například praxe nebo projekt. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

2. Archeologie - navazující magisterské prezenční studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

3. Archeologie - doktorské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIVNICTVÍ - klasické i digitální


Že je studium archivnictví a následná práce archiváře činností jak tvůrčí, tak detektivní, Ti představí naši odborníci v oboru pomocných věd historických, archivnictví, ale také digitálních technologií. Obor je určen všem, které přitahuje odhalování tajemství skrytých v dobových písemnostech, mnohdy psaných písmem, které jen tak někdo nerozluští. Staň se tím, kdo rozumí řeči středověku, ovládá latinu, numismatiku či heraldiku! 

Katedra pomocných věd historických a archivnictví ovšem kromě klasického archivnictví nabízí i volbu pro ty, které zajímá historie, ale život bez počítačových technologií si nedokáží představit. Staň se moderním archivářem, který zvládá práci s 3D skenery a 3D tiskárnami levou zadní! V éře digitalizace archivů a nejrůznějších písemných dokumentů budeš na praxi výborně připraven.
 


Na co se můžeš těšit?
 • profesionální a zároveň individuální přístup pedagogů
 • pestrá nabídka zajímavých učebních předmětů
 • prvotřídní možnosti zahraničních studijních pobytů a studijních stáží
 • příznivé využití nabízených možností všech stupňů studia (bakalářský, magisterský, doktorský), a to ve formě prezenční i kombinované
 • poznávání záhad historie a radost z vlastních úspěchů z osvojení „řemesla historikovy práce“
 • příležitostné využívání technických pomůcek a dobře vybavených učeben i laboratoří
 • přívětivé prostředí na tuzemských i zahraničních exkurzích
 • přátelské přijetí mezi stávající studenty a možnost zapojení se do jejich pestré profesní i zájmové činnosti
 • perspektivní možnosti uplatnění v praxi
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Paleografie – studenti se učí zvládat čtení středověkých a novověkých písem
 • Diplomatika – seznamuje studenty se strukturou středověkých písemností a učí je kriticky hodnotit jejich vyhotovení i obsah
 • Multimediální systémy – studenti se naučí s pomocí moderních metod aplikovat svoje poznatky nejen z archivnictví atraktivní formou
 • Problematika historické geografie a kartografie, která poskytuje pohled na současná řešení problematiky krajiny
 • Informační a komunikační technologie – studenti navrhují řešení ochrany a bezpečnosti všech analyzovaných systémů v praxi
Proč studovat archivnictví v Hradci Králové? 
Více informací o univerzitě a Facebook UHK

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook Hradecké studentské sekce ČASJaké studijní obory nabízíme?

1. Archivnictví - historie - bakalářské prezenční/kombinované studium


Naučíme Tě národní i světové dějiny z oblasti pomocných věd historických a praktického archivnictví. Neošidiíme Tě ani o odborné praxe a exkurze. 
Podrobné informace o oboru

Příjímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu z dějepisu a všeobecného rozhledu se zohledněním zájmu o obor, praxe i znalosti odborné literatury. Uchazečům o studium v kombinované formě může být po doložení minimálně čtyřleté praxe přijímací zkouška prominuta.
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Nabízíme ti přípravný kurz k přijímačkám! 

Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

2. Počítačová podpora v archivnictví - bakalářské prezenční/kombinované studium


Naučíme Tě moderní informační technologie, správu elektronických dat a digitalizaci v archivnictví. Obor spojuje dvě oblasti - aplikovanou informatiku se zaměřením na multimédia i databáze a historii s archivnictvím včetně pomocných věd historických. Obor je doplněn výukou cizích jazyků, aplikovaných disciplín a praxí.
Podrobné informace o oboru

Příjímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu ověřujícího všeobecný i kulturní rozhled se zaměřením na historii a informatiku, základní počítačovou gramotnost i logické myšlení. Zohledněny jsou také praxe, projekty a znalost odborné literatury související s oborem. Pro kombinovanou formu lze přijímací zkoušku nahradit min. čtyřletou praxí v oboru. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

3. Archivnictví (modul Moderní systémy v archivnictví/ modul Archivnictví a pomocné vědy historické) - navazující magisterské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

4. Archivnictví - doktorské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FILOZOFIE


Přesvědčíme Tě, že filozofie není jen dávno překonané mudrování, které patří na smetiště intelektuálních dějin. My učíme filozofii pro 21. století, a proto se vydáváme jiným směrem než většina vysokých škol, které filozofii nabízejí! Do našeho LMS centra navíc zveme světové odborníky.

Baví Tě bádat v oblasti společenských věd a nechceš si při studiu svazovat ruce pouze jednou konkrétní specializací? Studium filozofie na FF UHK je to pravé! Cílem bakalářského studijního oboru Filozofie a společenské vědy je totiž hledat a zkoumat ty z metod, které filozofie v rámci svého vývoje uplatňovala a které by nám mohly být užitečné i dnes. Existují totiž stále zajímavé a důležité otázky, kterými je záhodno se v současné filozofii zabývat. Součástí učebního plánu jsou proto například i předměty jako antropologie, psychologie, ekonomie nebo tvůrčí psaní.Na co se můžeš těšit?
 • Osobní přístup
 • Široký výběr předmětů z oblasti analytické filozofie
 • Studentský klub Libomudravna
 • Možnost návštěv přednášek světových odborníků v rámci LMS centra
 • Interdisciplinární propojení s vědními obory
 • Hostování odborníků ze zahraničních univerzit
 • Podpora samostatné práce studentů
 • Aktivní zapojení studentů v hodinách
 • Výuka nejen dějin filozofie, ale i současných filozofických problémů
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Kritické myšlení a argumentace
 • Filozofie a otázky bytí
 • Soudobá analytická filozofie
 • Problémy současné filozofie mysli
 • Proměny filozofie v dějinách
Proč studovat filozofii v Hradci Králové? 
Více informací o univerzitě a Facebook UHK

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook KFSVJaké studijní obory nabízíme?

1. Filozofie a společenské vědy - bakalářské prezenční studium


Naučíme Tě nejen filozofii, ale i různé společenskovědní disciplíny (sociologii, teorii a praxi argumentace, psychologii, ekonomii nebo dějiny evropské kultury). Součástí studia je také tvůrčí psaní. 
Podrobné informace o oboru

Přijímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu z českých, evropských a světových dějin (od počátku 19. století), znalosti představitelů, koncepcí, myšlenek, pojmů a děl ze souvisejících vědních oborů (filozofie, politologie, práva, etiky, ekonomie, sociologie, státovědy, religionistiky a psychologie), politických systémů, zeměpisu a vnitrostátního i mezinárodního dění s ohledem na logické a kritické myšlení.
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

2. Filozofie - navazující magisterské prezenční studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

3. Filozofie - doktorské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIE


Že historie není jen o vzpomínkách nebo biflování dat bitev či jmen generálů, Ti dokáží odborníci z Historického ústavu FF UHK, uznávaného akademického pracoviště s více než dvacetiletou tradicí. Chceš-li se dozvědět více o tom, jak žili naši předkové, a přispět k uchování jejich odkazu pro další generace, jsi u nás na správné adrese! Zjistíš, že historie je zábava, pátrání v minulosti, ale jde možné se z ní použit i do budoucna. 

Nemusíš se však bát, že "nevytáhneš paty" z muzea či knihovny. Bakalářské studium oboru Prezentace a ochrana kulturního dědictví, při kterém máš povinnou praxi a můžeš pracovat například jako průvodce po hradech či zámcích, Tě na budoucí kariéru skvěle připraví! Na co se můžeš těšit?
 • na individuální přístup vyučujících ke studentům
 • na téměř rodinnou atmosféru
 • na širokou nabídku volitelných předmětů
 • na zajímavé exkurze tuzemské i zahraniční
 • na vysokou odbornost našich akademických pracovníků
 • na naše mezinárodní konference
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Středověký člověk a jeho svět
 • Válka v evropské historii
 • Územní vývoj českých zemí
 • Dějiny středověké Skandinávie
 • Film jako historický pramen
Proč studovat historii v Hradci Králové? 
Více informací o univerzitě a Facebook UHK

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook HÚ FF UHKJaké studijní obory nabízíme? 

1. Prezentace a ochrana kulturního dědictví - bakalářský prezenční studijní obor


Naučíme Tě základy historie, archeologie, muzejnictví a archivnictví. Představíme Ti hmotnou kulturu, postupy prezentace historie klasickou i digitální formou. V rámci našeho multidisciplinárního oboru se připravíš i na průvodcovství a management kulturních institucí. 
Podrobné informace o oboru

Přijímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu z národních a obecných dějin včetně obecně kulturních znalostí a celkového kulturně-politického rozhledu uchazeče. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Nabízíme ti přípravný kurz k přijímačkám!


Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

2. Historie - navazující magisterské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

3. Historie - doktorské prezenční/kombinované studium - NOVÉ!!!

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITOLOGIE


Čteš dnes a denně o politické situaci, korupci a krizi? Chceš-li něco v politice změnit, musíš začít jejím porozuměním. Do politiky mluví kdekdo, ale málokdo jí opravdu rozumí. Staň se světlou výjimkou a pronikni do tajů veřejného dění, mezinárodních vztahů i diplomacie!

Pouze na naší fakultě mohou navíc absolventi bakalářského stupně studovat navazující magisterskou či doktorskou politologii zaměřenou na oblasti Latinské Ameriky či Afriky, a zažít tak opravdové dobrodružství při studijních či výzkumných pobytech mezi slony či lamami!


  

Na co se můžeš těšit?
 • osobní přístup vyučujících
 • kvalita na úkor kvantity
 • jedinečné zaměření magisterského studia
 • výjezdy do Afriky či Latinské Ameriky hrazené FF
 • pracovní stáže
 • pestrý studentský život
 • lehce dostupné studium v zahraničí
 • široký výběr volitelných předmětů včetně cizojazyčných
 • možnost zapojení do výzkumných aktivit katedry
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Diplomacie v praxi
 • Současná čínská politika
 • Žurnalistika v praxi
 • Latinská Amerika v mezinárodních vztazích
 • Konflikty a společnost v Africe
 • Mezinárodní vztahy
 • Stranické a volební systémy
Proč studovat politologii v Hradci Králové? 
Více informací o univerzitě a Facebook UHK

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook KPOL FF UHKJaké studijní obory nabízíme? 

1. Politologie - bakalářské prezenční/kombinované studium


Naučíme Tě, jak fungují politické systémy v teorii i praxi evropských zemí, kudy se v historii ubíralo politické myšlení a co formuje mezinárodní vztahy. Pronikneš do džungle institucí a politiky EU, nabídneme Ti možnost naučit se různé cizí jazyky a strávit semestr na univerzitách v Evropě i mimo ni. Pokud u nás zůstaneš i na magisterském stupni, budete mít možnost studovat v zemích Latinské Ameriky a Afriky. 
Podrobné informace o oboru

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu ze základů společenských věd (politologie, filozofie) a moderní historie. Důraz bude kladen i na znalost problematiky současných mezinárodních vztahů a české i evropské politické scény. Část testu je v anglickém jazyce. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

2. Politologie - africká studia - navazující magisterské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

3. Politologie - latinskoamerická studia - navazující magisterské prezenční/kombinované studium 

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

4. Politologie - africká studia - doktorské prezenční/kombinované studium 

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

5. Politologie - latinskoamerická studia - doktorské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIOLOGIE


Zajímá Tě, v jaké společnosti žijeme? Chceš vystoupit z davu a stát se specialistou na diagnózy společnosti, nahlédnout pod pokličku různých sociálních skupin a jevů, porozumět výzkumům a umět je vytvářet? Pak je studium sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové tou pravou volbou! 

Klademe důraz nejen na teorii, ale především na praxi, proto se i náš bakalářský studijní obor nazývá Sociologie obecná a empirická. Zaměřujeme se na propojení výuky s praxí a badatelstvím. Naši studenti se podílejí na tvorbě reálných sociologických šetření například na objednávku krajské správy, a přispívají tak k rozvoji kvality života v regionu. Právě problematikou sociologie obyvatelstva, města a regionu se totiž naši odborníci zabývají nejvíce. Na co se můžeš těšit? 

 • na osobní přístup akademických pracovníků
 • na spolupráci s odborníky z jiných sociologických pracovišť 
 • na aktivity studentského sociologického klubu SH1UK
 • na výzkumné aktivity během studia na vybavení počítačových učeben moderními
 • technologiemi pro sběr a zpracování dat v sociologii
 • na to, že se naučíte sociologicky myslet i bez počítače
 • na možnosti studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí
 • na volitelné přednášky z příbuzných oborů
 • na vlastní badatelské pokusy v rámci bakalářských prací
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Sociologie sídel a regionu
 • Sociologie politiky
 • Sociologie životního způsobu
 • Metody a praktika kvantitativního i kvalitativního výzkumu
 
Proč studovat sociologii v Hradci Králové? 
Více informací o univerzitě a Facebook UHK

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook studentů SH1UKJaké studijní obory nabízíme?

1. Sociologie obecká a empirická - bakalářské prezenční studium


Naučíme Tě sociologicky myslet na úrovni obecné i aplikované sociologie, vytvářet poznatky spojené s teorií i praxí empirických šetření, užívat základy statistiky nebo demografii, zkoumat sídla, regiony a mnoho dalšího.
Podrobné informace o oboru

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu, který se skládá z pěti oddílu: obecných studijních předpokladů, sociologie, filozofie, psychologie a kulturně politického i historického přehledu. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
2. 2. 2016 
Interní dokumenty
2. 2. 2016 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 28.2.2017 14:42