Co Vás zajímá?
Chceš studovat na fildě? S FFree indexem budeš mít přijímačky v kapse!
Přednáška pro veřejnost
Inaugurace děkanky FF UHK
Inaugurace děkanky FF UHK
Přípravný kurz začíná 10. března 2017
Zahraniční studenti FF UHK v zimním semestru 2016

Studuj na FF UHK

STUDUJ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ!

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové loni oslavila desáté výročí svého založení. Je tedy mladou, inovativní, dynamicky se rozvíjející institucí, která soustavně buduje svou prestiž na základě poskytování kvalitního vzdělání v otevřeném a přátelském prostředí. Fakulta nabízí studium společenskovědních a historických oborů. Její absolventi nacházejí uplatnění v orgánech státní či veřejné správy, politice, médiích, kulturních organizacích i ve školství.

Vyber si, co tě zajímá!Studuj v Hradci Králové - studentském městě plném života! 

Prohlédni si video o životě v HK

Sleduj dění na webu magistrátu města

Studuj na Univerzitě Hradec Králové - přátelské, dynamické, otevřené!

Prohlédni si video ze Dne workshopů FF UHK pro uchazeče o studium

Prohlédni si představení Univerzity Hradec Králové při Výročních cenách města HK

Sleduj naše pozvánky, novinky i úspěchy na webu FF UHK


Objev FFree index pro uchazeče o bakalářské studium! 

Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!


Navštiv nás při Dnech otevřených dveří UHK!

Všechny fakulty Univerzity Hradec Králové pořádají společné Dny otevřených dveří, a to 13. i 14. ledna 2017. Filozofická fakulta představí uchazečům všechny své nabízené bakalářské i navazující magisterské studijní obory. Neváhej a přijď si poslechnout, co zajímavého můžeš na naší #ffuhk studovat. Těšíme se na tvou účast, kterou navíc můžeš získat své první body k přijímačkám v rámci FFree indexu (informace výše)! Více informací o programu Dní otevřených dveří UHK najdeš ZDE.

Připrav se na příjímačky do historických oborů!

Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové pořádá tradiční přípravný kurz pro uchazeče o studium historie, archivnictví i učitelství dějepisu s názvem Úvod do historie. Více informací o přípravném kurzu najdeš ZDE


ARCHEOLOGIE

Archeologie je pro každého, koho baví dějepis a láká ho vlastnoručně objevovat odkazy dob dávno minulých. Učit Tě budou špičkoví čeští odborníci. Vzdělávat se a zlepšovat si své praktické dovednosti budeš moct i na zahraničních univerzitách či při terénních výzkumech v unikátních světových archeologických lokalitách. Studium ovšem tvoří také nabídka aplikované informatiky v archeologii.

Katedra archeologie navíc vytvořila Archeopark pravěku ve Všestarech, pravěkou vesnici a muzeum, kde mají studenti povinné praxe a učí se proniknout do tajů pravěkého života experimentálními metodami. Na co se můžeš těšit?
 • Terénní praxe – studenti mají příležitost vypadnout z koloběhu přednášek a spolupracují v archeologických lokalitách, kde se mohou dotknout tisíce let starých památek
 • Praxe v Archeoparku pravěku ve Všestarech – možnost prezentace výsledků archeologie veřejnosti
 • Komplexní pojetí archeologie – od doby kamenné přes dobu bronzovou a železnou, dobu římskou a dobu stěhování národů přes raný po vrcholný středověk
 • Výzkum v Etrurii – studenti se mohou zúčastnit významného antického výzkumu v Etrurii, v jedné z nejdůležitějších etruských lokalit v Tarquiniích
 • Progresivní archeologické metody – využití počítačů v archeologii, letecká archeologie nebo metoda experimentu
 • Studijní pobyty v zahraničí – studium na zahraničních univerzitách, poznávání nových zemí, zlepšování jazykových schopností a navazování osobních kontaktů
 • Perspektiva kompletní řady studií – katedra nabízí studium archeologie od bakalářského stupně přes navazující magisterské studium až po doktorské studium.
 • Osobní přístup – katedra volí rozumný kompromis mezi extrémem vzděláváním privilegovaných jednotlivců a na druhé straně extrémem masových odosobněných skupin. Pracovníci katedry se snaží řešit problémy studentů férově a bezprostředně
Co zajímavého Tě naučíme? 
 • Archeologie Etrusků a Italiků
 • Letecká archeologie
 • Formativní procesy
 • Experimentální archeologie
 • GIS v archeologii
Proč studovat archeologii v Hradci Králové? 
 • Hradecká filda je menší fakultou s přátelskou atmosférou
 • Preferujeme osobní přístup ke studentům
 • Podporujeme studijní i pracovní výjezdy studentů do světa bez zbytečných komplikací ve studiu
 • Podporujeme odborné praxe studentů
 • Finančně podporujeme studentské výzkumné projekty
 • Nabízíme širokou nabídku volitelných cizích jazyků
 • Pořádáme populárně-naučné přednášky a akce pro studenty i veřejnost
 • Vážíme si našich absolventů - zůstáváme s nimi v kontaktu a pořádáme pro ně setkání
 • Hradec Králové je pohodové město s působivou architekturou a spoustou zeleně
 • Město bylo v posledních letech několikrát po sobě vyhlášeno nejlepším místem pro život v ČR
 • Nejsou jen vysoké školy, knihovny, ale také sportoviště, divadla, kina, spousta kulturních akcí i útulných hospůdek


Více informací o univerzitě a Facebook UHK

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook KARCH FF UHK


Jaké studijní obory nabízíme?

1. Archeologie - bakalářské prezenční studium


Naučíme Tě různé archeologické disciplíny, starší dějiny i informatiku v archeologii. Součástí studia je také bohatá terénní archeologická praxe, studenti se totiž podílejí na reálných archeologických výzkumech. 
Podrobné informace o oboru

Příjímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu z dějepisu (starší dějiny - pravěk, starověk, středověk), významně je zohledněn zájem o obor, například praxe nebo projekt. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

2. Archeologie - navazující magisterské prezenční studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

3. Archeologie - doktorské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIVNICTVÍ - klasické i digitální


Že je studium archivnictví a následná práce archiváře činností jak tvůrčí, tak detektivní, Ti představí naši odborníci v oboru pomocných věd historických, archivnictví, ale také digitálních technologií. Obor je určen všem, které přitahuje odhalování tajemství skrytých v dobových písemnostech, mnohdy psaných písmem, které jen tak někdo nerozluští. Staň se tím, kdo rozumí řeči středověku, ovládá latinu, numismatiku či heraldiku! 

Katedra pomocných věd historických a archivnictví ovšem kromě klasického archivnictví nabízí i volbu pro ty, které zajímá historie, ale život bez počítačových technologií si nedokáží představit. Staň se moderním archivářem, který zvládá práci s 3D skenery a 3D tiskárnami levou zadní! V éře digitalizace archivů a nejrůznějších písemných dokumentů budeš na praxi výborně připraven.
 


Na co se můžeš těšit?
 • profesionální a zároveň individuální přístup pedagogů
 • pestrá nabídka zajímavých učebních předmětů
 • prvotřídní možnosti zahraničních studijních pobytů a studijních stáží
 • příznivé využití nabízených možností všech stupňů studia (bakalářský, magisterský, doktorský), a to ve formě prezenční i kombinované
 • poznávání záhad historie a radost z vlastních úspěchů z osvojení „řemesla historikovy práce“
 • příležitostné využívání technických pomůcek a dobře vybavených učeben i laboratoří
 • přívětivé prostředí na tuzemských i zahraničních exkurzích
 • přátelské přijetí mezi stávající studenty a možnost zapojení se do jejich pestré profesní i zájmové činnosti
 • perspektivní možnosti uplatnění v praxi
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Paleografie – studenti se učí zvládat čtení středověkých a novověkých písem
 • Diplomatika – seznamuje studenty se strukturou středověkých písemností a učí je kriticky hodnotit jejich vyhotovení i obsah
 • Multimediální systémy – studenti se naučí s pomocí moderních metod aplikovat svoje poznatky nejen z archivnictví atraktivní formou
 • Problematika historické geografie a kartografie, která poskytuje pohled na současná řešení problematiky krajiny
 • Informační a komunikační technologie – studenti navrhují řešení ochrany a bezpečnosti všech analyzovaných systémů v praxi
Proč studovat archivnictví v Hradci Králové? 
 • Hradecká filda je menší fakultou s přátelskou atmosférou
 • Preferujeme osobní přístup ke studentům
 • Podporujeme studijní i pracovní výjezdy studentů do světa bez zbytečných komplikací ve studiu
 • Podporujeme odborné praxe studentů
 • Finančně podporujeme studentské výzkumné projekty
 • Nabízíme širokou nabídku volitelných cizích jazyků
 • Pořádáme populárně-naučné přednášky a akce pro studenty i veřejnost
 • Studenti se mohou stát členy Hradecké studentské sekce České archivní společnosti a své odborné zájmy rozvíjet i ve volném čase
 • Vážíme si našich absolventů - zůstáváme s nimi v kontaktu a pořádáme pro ně setkání
 • Hradec Králové je pohodové město s působivou architekturou a spoustou zeleně
 • Město bylo v posledních letech několikrát po sobě vyhlášeno nejlepším místem pro život v ČR
 • Nejsou jen vysoké školy, knihovny, ale také sportoviště, divadla, kina, spousta kulturních akcí i útulných hospůdek
Více informací o univerzitě a Facebook UHK

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook Hradecké studentské sekce ČASJaké studijní obory nabízíme?

1. Archivnictví - historie - bakalářské prezenční/kombinované studium


Naučíme Tě národní i světové dějiny z oblasti pomocných věd historických a praktického archivnictví. Neošidiíme Tě ani o odborné praxe a exkurze. 
Podrobné informace o oboru

Příjímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu z dějepisu a všeobecného rozhledu se zohledněním zájmu o obor, praxe i znalosti odborné literatury. Uchazečům o studium v kombinované formě může být po doložení minimálně čtyřleté praxe přijímací zkouška prominuta.
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Nabízíme ti přípravný kurz k přijímačkám! 

Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

2. Počítačová podpora v archivnictví - bakalářské prezenční/kombinované studium


Naučíme Tě moderní informační technologie, správu elektronických dat a digitalizaci v archivnictví. Obor spojuje dvě oblasti - aplikovanou informatiku se zaměřením na multimédia i databáze a historii s archivnictvím včetně pomocných věd historických. Obor je doplněn výukou cizích jazyků, aplikovaných disciplín a praxí.
Podrobné informace o oboru

Příjímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu ověřujícího všeobecný i kulturní rozhled se zaměřením na historii a informatiku, základní počítačovou gramotnost i logické myšlení. Zohledněny jsou také praxe, projekty a znalost odborné literatury související s oborem. Pro kombinovanou formu lze přijímací zkoušku nahradit min. čtyřletou praxí v oboru. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

3. Archivnictví (modul Moderní systémy v archivnictví/ modul Archivnictví a pomocné vědy historické) - navazující magisterské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

4. Archivnictví - doktorské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FILOZOFIE


Přesvědčíme Tě, že filozofie není jen dávno překonané mudrování, které patří na smetiště intelektuálních dějin. My učíme filozofii pro 21. století, a proto se vydáváme jiným směrem než většina vysokých škol, které filozofii nabízejí! Do našeho LMS centra navíc zveme světové odborníky.

Baví Tě bádat v oblasti společenských věd a nechceš si při studiu svazovat ruce pouze jednou konkrétní specializací? Studium filozofie na FF UHK je to pravé! Cílem bakalářského studijního oboru Filozofie a společenské vědy je totiž hledat a zkoumat ty z metod, které filozofie v rámci svého vývoje uplatňovala a které by nám mohly být užitečné i dnes. Existují totiž stále zajímavé a důležité otázky, kterými je záhodno se v současné filozofii zabývat. Součástí učebního plánu jsou proto například i předměty jako antropologie, psychologie, ekonomie nebo tvůrčí psaní.Na co se můžeš těšit?
 • Osobní přístup
 • Široký výběr předmětů z oblasti analytické filozofie
 • Studentský klub Libomudravna
 • Možnost návštěv přednášek světových odborníků v rámci LMS centra
 • Interdisciplinární propojení s vědními obory
 • Hostování odborníků ze zahraničních univerzit
 • Podpora samostatné práce studentů
 • Aktivní zapojení studentů v hodinách
 • Výuka nejen dějin filozofie, ale i současných filozofických problémů
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Kritické myšlení a argumentace
 • Filozofie a otázky bytí
 • Soudobá analytická filozofie
 • Problémy současné filozofie mysli
 • Proměny filozofie v dějinách
Proč studovat filozofii v Hradci Králové? 
 • Hradecká filda je menší fakultou s přátelskou atmosférou
 • Preferujeme osobní přístup ke studentům
 • Podporujeme studijní i pracovní výjezdy studentů do světa bez zbytečných komplikací ve studiu
 • Podporujeme odborné praxe studentů
 • Finančně podporujeme studentské výzkumné projekty
 • Nabízíme širokou nabídku volitelných cizích jazyků
 • Studenti se mohou stát členy studentského filozofického klubu Libomudravna a rozvíjet zde své odborné zájmy ve volném čase
 • Pořádáme populárně-naučné přednášky a akce pro studenty i veřejnost
 • Vážíme si našich absolventů - zůstáváme s nimi v kontaktu a pořádáme pro ně setkání
 • Hradec Králové je pohodové město s působivou architekturou a spoustou zeleně
 • Město bylo v posledních letech několikrát po sobě vyhlášeno nejlepším místem pro život v ČR
 • Nejsou jen vysoké školy, knihovny, ale také sportoviště, divadla, kina, spousta kulturních akcí i útulných hospůdek
Více informací o univerzitě a Facebook UHK

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook KFSVJaké studijní obory nabízíme?

1. Filozofie a společenské vědy - bakalářské prezenční studium


Naučíme Tě nejen filozofii, ale i různé společenskovědní disciplíny (sociologii, teorii a praxi argumentace, psychologii, ekonomii nebo dějiny evropské kultury). Součástí studia je také tvůrčí psaní. 
Podrobné informace o oboru

Přijímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu z českých, evropských a světových dějin (od počátku 19. století), znalosti představitelů, koncepcí, myšlenek, pojmů a děl ze souvisejících vědních oborů (filozofie, politologie, práva, etiky, ekonomie, sociologie, státovědy, religionistiky a psychologie), politických systémů, zeměpisu a vnitrostátního i mezinárodního dění s ohledem na logické a kritické myšlení.
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

2. Filozofie - navazující magisterské prezenční studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

3. Filozofie - doktorské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIE


Že historie není jen o vzpomínkách nebo biflování dat bitev či jmen generálů, Ti dokáží odborníci z Historického ústavu FF UHK, uznávaného akademického pracoviště s více než dvacetiletou tradicí. Chceš-li se dozvědět více o tom, jak žili naši předkové, a přispět k uchování jejich odkazu pro další generace, jsi u nás na správné adrese! Zjistíš, že historie je zábava, pátrání v minulosti, ale jde možné se z ní použit i do budoucna. 

Nemusíš se však bát, že "nevytáhneš paty" z muzea či knihovny. Bakalářské studium oboru Prezentace a ochrana kulturního dědictví, při kterém máš povinnou praxi a můžeš pracovat například jako průvodce po hradech či zámcích, Tě na budoucí kariéru skvěle připraví! Na co se můžeš těšit?
 • na individuální přístup vyučujících ke studentům
 • na téměř rodinnou atmosféru
 • na širokou nabídku volitelných předmětů
 • na zajímavé exkurze tuzemské i zahraniční
 • na vysokou odbornost našich akademických pracovníků
 • na naše mezinárodní konference
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Středověký člověk a jeho svět
 • Válka v evropské historii
 • Územní vývoj českých zemí
 • Dějiny středověké Skandinávie
 • Film jako historický pramen
Proč studovat historii v Hradci Králové? 
 • Hradecká filda je menší fakultou s přátelskou atmosférou
 • Preferujeme osobní přístup ke studentům
 • Podporujeme studijní i pracovní výjezdy studentů do světa bez zbytečných komplikací ve studiu
 • Podporujeme odborné praxe studentů
 • Finančně podporujeme studentské výzkumné projekty
 • Nabízíme širokou nabídku volitelných cizích jazyků
 • Pořádáme populárně-naučné přednášky a akce pro studenty i veřejnost
 • Studenti se mohou stát členy Studentského historického klubu UHK, který pořádá tematicky zaměřené výstavy, pietní setkání či přednášky pro veřejnost
 • Vážíme si našich absolventů - zůstáváme s nimi v kontaktu a pořádáme pro ně setkání
 • Hradec Králové je pohodové město s působivou architekturou a spoustou zeleně
 • Město bylo v posledních letech několikrát po sobě vyhlášeno nejlepším místem pro život v ČR
 • Nejsou jen vysoké školy, knihovny, ale také sportoviště, divadla, kina, spousta kulturních akcí i útulných hospůdek
Více informací o univerzitě a Facebook UHK

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook HÚ FF UHKJaké studijní obory nabízíme? 

1. Prezentace a ochrana kulturního dědictví - bakalářský prezenční studijní obor


Naučíme Tě základy historie, archeologie, muzejnictví a archivnictví. Představíme Ti hmotnou kulturu, postupy prezentace historie klasickou i digitální formou. V rámci našeho multidisciplinárního oboru se připravíš i na průvodcovství a management kulturních institucí. 
Podrobné informace o oboru

Přijímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu z národních a obecných dějin včetně obecně kulturních znalostí a celkového kulturně-politického rozhledu uchazeče. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Nabízíme ti přípravný kurz k přijímačkám!


Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

2. Historie - navazující magisterské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

3. České a československé dějiny - doktorské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

4. Historie - doktorské prezenční/kombinované studium - NOVÉ!!!

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITOLOGIE


Čteš dnes a denně o politické situaci, korupci a krizi? Chceš-li něco v politice změnit, musíš začít jejím porozuměním. Do politiky mluví kdekdo, ale málokdo jí opravdu rozumí. Staň se světlou výjimkou a pronikni do tajů veřejného dění, mezinárodních vztahů i diplomacie!

Pouze na naší fakultě mohou navíc absolventi bakalářského stupně studovat navazující magisterskou či doktorskou politologii zaměřenou na oblasti Latinské Ameriky či Afriky, a zažít tak opravdové dobrodružství při studijních či výzkumných pobytech mezi slony či lamami!


  

Na co se můžeš těšit?
 • osobní přístup vyučujících
 • kvalita na úkor kvantity
 • jedinečné zaměření magisterského studia
 • výjezdy do Afriky či Latinské Ameriky hrazené FF
 • pracovní stáže
 • pestrý studentský život
 • lehce dostupné studium v zahraničí
 • široký výběr volitelných předmětů včetně cizojazyčných
 • možnost zapojení do výzkumných aktivit katedry
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Diplomacie v praxi
 • Současná čínská politika
 • Žurnalistika v praxi
 • Latinská Amerika v mezinárodních vztazích
 • Konflikty a společnost v Africe
 • Mezinárodní vztahy
 • Stranické a volební systémy
Proč studovat politologii v Hradci Králové? 
 • Hradecká filda je menší fakultou s přátelskou atmosférou
 • Preferujeme osobní přístup ke studentům
 • Podporujeme studijní i pracovní výjezdy studentů do světa bez zbytečných komplikací ve studiu
 • Podporujeme odborné praxe studentů
 • Finančně podporujeme studentské výzkumné projekty
 • Nabízíme širokou nabídku volitelných cizích jazyků
 • Pořádáme populárně-naučné přednášky a akce pro studenty i veřejnost
 • Studenti se mohou stát členy Studentského politologického klubu UHK, který pořádá tematicky zaměřené přednášky a diskuse pro studenty i veřejnost
 • Vážíme si našich absolventů - zůstáváme s nimi v kontaktu a pořádáme pro ně setkání
 • Hradec Králové je pohodové město s působivou architekturou a spoustou zeleně
 • Město bylo v posledních letech několikrát po sobě vyhlášeno nejlepším místem pro život v ČR
 • Nejsou jen vysoké školy, knihovny, ale také sportoviště, divadla, kina, spousta kulturních akcí i útulných hospůdek
Více informací o univerzitě a Facebook UHK

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook KPOL FF UHKJaké studijní obory nabízíme? 

1. Politologie - bakalářské prezenční/kombinované studium


Naučíme Tě, jak fungují politické systémy v teorii i praxi evropských zemí, kudy se v historii ubíralo politické myšlení a co formuje mezinárodní vztahy. Pronikneš do džungle institucí a politiky EU, nabídneme Ti možnost naučit se různé cizí jazyky a strávit semestr na univerzitách v Evropě i mimo ni. Pokud u nás zůstaneš i na magisterském stupni, budete mít možnost studovat v zemích Latinské Ameriky a Afriky. 
Podrobné informace o oboru

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu ze základů společenských věd (politologie, filozofie) a moderní historie. Důraz bude kladen i na znalost problematiky současných mezinárodních vztahů a české i evropské politické scény. Část testu je v anglickém jazyce. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

2. Politologie - africká studia - navazující magisterské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

3. Politologie - latinskoamerická studia - navazující magisterské prezenční/kombinované studium 

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

4. Politologie - africká studia - doktorské prezenční/kombinované studium 

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

5. Politologie - latinskoamerická studia - doktorské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIOLOGIE


Zajímá Tě, v jaké společnosti žijeme? Chceš vystoupit z davu a stát se specialistou na diagnózy společnosti, nahlédnout pod pokličku různých sociálních skupin a jevů, porozumět výzkumům a umět je vytvářet? Pak je studium sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové tou pravou volbou! 

Klademe důraz nejen na teorii, ale především na praxi, proto se i náš bakalářský studijní obor nazývá Sociologie obecná a empirická. Zaměřujeme se na propojení výuky s praxí a badatelstvím. Naši studenti se podílejí na tvorbě reálných sociologických šetření například na objednávku krajské správy, a přispívají tak k rozvoji kvality života v regionu. Právě problematikou sociologie obyvatelstva, města a regionu se totiž naši odborníci zabývají nejvíce. Na co se můžeš těšit? 

 • na osobní přístup akademických pracovníků
 • na spolupráci s odborníky z jiných sociologických pracovišť 
 • na aktivity studentského sociologického klubu SH1UK
 • na výzkumné aktivity během studia na vybavení počítačových učeben moderními
 • technologiemi pro sběr a zpracování dat v sociologii
 • na to, že se naučíte sociologicky myslet i bez počítače
 • na možnosti studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí
 • na volitelné přednášky z příbuzných oborů
 • na vlastní badatelské pokusy v rámci bakalářských prací
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Sociologie sídel a regionu
 • Sociologie politiky
 • Sociologie životního způsobu
 • Metody a praktika kvantitativního i kvalitativního výzkumu
 
Proč studovat sociologii v Hradci Králové? 
 • Hradecká filda je menší fakultou s přátelskou atmosférou
 • Preferujeme osobní přístup ke studentům
 • Podporujeme studijní i pracovní výjezdy studentů do světa bez zbytečných komplikací ve studiu
 • Podporujeme odborné praxe studentů
 • Finančně podporujeme studentské výzkumné projekty
 • Nabízíme širokou nabídku volitelných cizích jazyků
 • Pořádáme populárně-naučné přednášky a akce pro studenty i veřejnost
 • Studenti se mohou stát členy Studentského sociologického klubu SH1UK, který pořádá tematicky zaměřené přednášky a diskuse pro studenty i veřejnost
 • Vážíme si našich absolventů - zůstáváme s nimi v kontaktu a pořádáme pro ně setkání
 • Hradec Králové je pohodové město s působivou architekturou a spoustou zeleně
 • Město bylo v posledních letech několikrát po sobě vyhlášeno nejlepším místem pro život v ČR
 • Nejsou jen vysoké školy, knihovny, ale také sportoviště, divadla, kina, spousta kulturních akcí i útulných hospůdek
Více informací o univerzitě a Facebook UHK

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook studentů SH1UKJaké studijní obory nabízíme?

1. Sociologie obecká a empirická - bakalářské prezenční studium


Naučíme Tě sociologicky myslet na úrovni obecné i aplikované sociologie, vytvářet poznatky spojené s teorií i praxí empirických šetření, užívat základy statistiky nebo demografii, zkoumat sídla, regiony a mnoho dalšího.
Podrobné informace o oboru

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu, který se skládá z pěti oddílu: obecných studijních předpokladů, sociologie, filozofie, psychologie a kulturně politického i historického přehledu. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
2. 2. 2016 
Interní dokumenty
2. 2. 2016 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 2.1.2017 10:39